Druhý pilier je od februára výhodnejší!

Druhý pilier je poznačený častými zmenami. Rad noviel zákona o druhom pilieri nekončí a od 01.02.2018 sa znovu menia podmienky čerpania úspor z dôchodkových správcovských spoločností. Tentoraz však ide o pozitívnu zmenu pre klientov.

Pokiaľ máte do dôchodku blízko, tak Vás možno zaujme, že od 01.02.2018 máte možnosť nechať si vyplatiť všetky svoje úspory z druhého piliera naraz. Jedinou podmienkou je, aby Váš dôchodok vypočítaný sociálnou poisťovňou (teda vrátane starobného, invalidného, pozostalostného, či výsluhového) bol vyšší ako je priemerný mesačný dôchodok. Pre rok 2018 je táto „tzv. referenčná suma“ (teda suma priemerného dôchodku) stanovená na 432,40€. Sociálna poisťovňa ju bude každoročne aktualizovať.

Zároveň pripomínam, že od 01.01.2018 sa zvýši aj pomer Vašich príspevkov do druhého piliera. V roku 2017 z Vašej hrubej mzdy skončilo v druhom pilieri 4,25%. Od nového roka to je už 4,5%. Takéto zvýšenie sa udeje ešte 6-krát, kým neskončíme na 6% v roku 2024. Samozrejme to platí za predpokladu, že ďalšie z dlhého zoznamu noviel zákona o II. pilieri sa vyššie uvedeného už nedotknú.

Druhý pilier je predmetom častých diskusií s našimi klientmi. V prípade, že máte doplňujúce otázky alebo pripomienky ohľadom druhého piliera, neváhajte sa ozvať.

Zdroj:

Sociálna poisťovňa

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny