Predčasné splatenie úveru

Máte záujem o refinancovanie úveru do inej banky, predávate nehnuteľnosť či máte k dispozícii vyšší obnos peňazí a zvažujete mimoriadnu splátku do hypotéky? V tomto článku sa dozviete aké máte možnosti v spojitosti s mimoriadnymi splátkami hypoték a s čím počítať pri predčasnom splatení celej hypotéky.

Existuje viacero možností ako a kedy vložiť mimoriadnu splátku, prípadne celý úver vyplatiť.

Mimoriadne splátky každý mesiac. 

  • Slsp – 3 násobok mesačnej splátky každý mesiac, bez poplatku
  • ČSOB cez SmartBanking a to až do 1,5% zostávajúcej istiny úveru

Každoročný mimoriadny vklad do 30%. 

V niektorých bankách sa tých 30% počíta z pôvodnej výšky úveru a v iných z aktuálneho zostatku úveru. Tento mimoriadny vklad môžete urobiť v ľubovoľnom termíne počas roka. Mimoriadny vklad sa realizuje priamo do istiny (zostatku úveru) a banka dá klientovi na výber, či chce zníženie splátky alebo skrátenie doby úveru.

Mimoriadny vklad 30% a 20% počas jedného roka. 

SLSP umožňuje po 12-tich mesiacoch splácania úveru klientom vykonať mimoriadny vklad až 2x do roka. Raz počas roka ľubovoľne (30%) na základe zmeny zákona, ktorá platí od 1.9.2023 a druhýkrát kedykoľvek počas roka max 20%. Tým je možné znížiť úver za jeden rok až o 50% z aktuálneho zostatku úveru. Aj v tomto prípade si klient môže vybrať zníženie splátky alebo skrátenie doby úveru.

Mimoriadny vklad k výročiu fixácie. 

Každý úver sa poskytuje na určité obdobie fixácie. Počas tejto doby má klient rovnaký úrok aj splátku. Banka posiela klientom 2 mesiace pred skončením fixácie oznámenie o ponuke novej fixácie. Klient práve v období výročia fixácie má možnosť vložiť ľubovoľne vysokú mimoriadnu splátku, alebo vyplatiť aj celý úver a to bez 1% pokuty. Ideálne je trafiť výročie fixácie najmä v prípade:

  • predaja bytu, keď sa celá hypotéka vypláca kupujúcimi
  • vyplatenia celého úveru z vlastných zdrojov
  • pri refinancovaní úveru do inej banky

Mimoriadny vklad mimo fixácie a mimo výročia úveru. 

Mimoriadnu splátku hypotéky, prípadne jej celé vyplatenie, môžete urobiť samozrejme kedykoľvek. V tomto prípade si však banka vyžiada 1% poplatok z výšky úveru, resp. zo sumy, ktorá bude vložená ako mimoriadny vklad.

Netreba zabúdať, že každá banka má inak nastavené procesy a termíny. Preto sa pri mimoriadnych splátkach vždy informujte s dostatočným predstihom. Predčasné splatenie úveru nie je vždy tá najvýhodnejšia voľba. Je potrebné, aby ste disponovali aj rezervou, ktorá v prípade nečakaných výdavkov môže pomôcť preklenúť ťažké obdobie. Tiež dobre zvážte, či nie je užitočnejšie investovať a zhodnotiť svoje voľné peniaze, ako sa ich zbaviť utopením v hypotéke, najmä ak zníženie Vašej splátky nijako zvlášť nevylepší rodinný rozpočet.

Zdroj: Vlastné spracovanie