Sporenie na dôchodok v II. pilieri

Prvý pilier so sebou nesie riziko nepriaznivého demografického vývoja, ktorý v budúcnosti môže spôsobiť veľmi nízke dôchodky. Sporenie v II. pilieri nepredstavuje žiadne dodatočné náklady a na rozdiel od I. piliera, počas sporiacej fázy prostriedky zhodnocuje na finančných trhoch.

Čo je to II. pilier?

II. pilier alebo Starobne dôchodkové sporenie je sporenie, ktorého cieľom je spolu so starobným poistením v sociálnej poisťovni zabezpečiť poberateľovi príjem v dôchodkovom veku a pozostalým pre prípad smrti. Výhodou II. piliera je, že vás to nestojí nič, iba sa časť vašich povinných odvodov presmeruje zo Sociálnej poisťovne na osobný dôchodkový účet.

Po podpísaní zmluvy so správcovskou spoločnosťou Vám na starobné dôchodkové sporenie pôjde v roku 2021 5,25% z vymeriavacieho základu. Sadzba týchto príspevkov sa každoročne zvyšuje o 0,25% a bude stúpať až do roku 2024.

Kto si môže uzatvoriť sporenie v II. pilieri?

Vstup do II. piliera je možný od 15. roku života a pred dovŕšením 35. roku života.

Ako sa investujú našetrené peniaze v II. pilieri?

Na výber máte z niekoľko fondov, do ktorých môžete vaše peniaze z II. piliera investovať. Investovanie do tých správnych fondov výrazne ovplyvní výšku Vášho budúceho dôchodku. S výberom tých správnych fondov Vám radi pomôžeme.

Čo sa zo starobného dôchodkového sporenia SDS vypláca?

Z SDS sa vypláca:

  • Starobný dôchodok: podmienkou je dovŕšenie dôchodkového veku.
  • Predčasný starobný dôchodok (najskôr 2 roky pred dovŕšením dôchodkového veku, pri splnení podmienok)
  • Pozostalostný dôchodok (vdovský, sirotský)
  • Výnos z investovania

Ako sa II. pilier vypláca?

Zo starobného dôchodkového sporenia sa vypláca starobný dôchodok (alebo predčasný) formou:

  • Doživotného dôchodku: pravidelná suma vyplácaná až do smrti, na základe zmluvy o poistení dôchodku
  • Dočasný dôchodok: (5, 7 alebo 10 rokov, na základe zmluvy o poistení dôchodku)
  • Programový výber: sporiteľ si určí mesačnú sumu dôchodku. Vypláca sa na základe dohody so správcovskou spoločnosťou

Ako postupovať pri podpísaní zmluvy II. piliera?

Zmluvu podpisujete so správcovskou spoločnosťou podľa Vášho výberu, kde si potom navolíte fondy, do ktorých chcete investovať.  Ak máte akékoľvek otázky ohľadom II. piliera či III. piliera, neváhajte kontaktovať.