Konsolidácia úverov bez overovania výšky príjmu

Znížil sa Váš príjem a ťažia Vás okrem úveru na bývanie aj vysoké splátky spotrebných či stavebných úverov? Bojíte sa, že výška Vášho príjmu už nebude postačovať na konsolidáciu všetkých Vašich úverov? Konsolidácia úverov bez overovania výšky príjmu je možná, ale neumožňuje to každá banka. Aktuálna situácia pri vysokých úrokoch núti ľudí šetriť a jedna z možností zníženia nákladov pri úveroch je spojenie úverov do jedného a zníženie si celkových splátok do jednej.

Aký je rozdiel medzi refinancovaním a konsolidáciou?

Refinancovanie je vyplatenie jedného úveru iným úverom s výhodnejšími podmienkami (úver za úver)

Konsolidácia je zlúčenie viacerých úverov do jedného.

Ako to funguje?

Banky zväčša neoverujú výšku príjmu klienta pokiaľ chce refinancovať úver za úver. Ak by však chcel konsolidovať viaceré úvery do jedného hypoúveru, tak obyčajne výšku príjmu overia. Píšem „obyčajne“ lebo existujú banky, ktoré neoverujú výšku príjmu (overia len jeho existenciu) ani v prípade konsolidácie viacerých úverov.

Musite však splniť ďalšie podmienky. Hodnota založenej nehnuteľnosti musí postačovať na výšku všetkých úverov a klient musí byť zárobkovo činný. Pod zárobkovou činnosťou sa rozumie: trvalý pracovný pomer, živnosť, konateľ s.r.o. alebo materská dovolenka. Klient nesmie byť v žiadnom prípade evidovaný na úrade práce.

Pri konsolidácii bude banka preverovať úverový register, teda úverovú históriu klienta. Odporúčam preto aby ste splácali vaše úvery poctivo a včas. 

Všetky banky umožňujú konsolidáciu úverov, rozdielne sú , ale minimálne doby splácania úverov, ktoré sa plánujú vyplatiť. Všetky banky okrem prima banky a 365 banky požadujú, aby nová splátka bola nižšia ako sú aktuálne splátky.

Prima banka : Minimálna doba splácania úverov 16 mesiacov, výhoda je možnosť konsolidácie úverov až do 100% z hodnoty nehnuteľnosti a nová splátka môže byť aj vyššia ako je aktuálna( ako veľký rozdiel môže byť oproti pôvodnej splátke posudzuje banka individuílne od 20 do 50% nárastu novej splátky)

365 banka : Minimálna doba splácania úverov 12 mesiacov .Vie akceptovať refiksačný list, ktorý príde klientovi pred výročím v inej banke a na základe ponuky vyššej novej budúcej splátky umožní schválenie úveru a vyplatenie banky z ktorej plánuje klient odísť do 365 banky. Podmienka je, aby klient mal príjem aspoň 300 eur.

mBank : Minimálna doba splácania úverov 12 mesiacov a nová splátka môže byť vyššia maximálne o 20% oproti aktuálnej splátke.

Ostatné banky majú podmienku novej nižšej splátky ako je aktuálna. 

Príklad:

Klient má teraz minimálnu mzdu a poctivo platí viac ako 12 mesiacov hypotéku (zostatok 60.000€) a spotrebné úvery (zostatky 20.000€) so sumárnou splátkou 470€/mes. Vlastní (resp. vie založiť) nehnuteľnosť(i) v hodnote 100.000€. Konsolidáciou týchto úverov vznikne hypoúver vo výške 80.000€ (čo je 80% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti) so splátkou cca 405€/mes. (kalkulované pri úroku 4,5% a dobe splatnosti 30 rokov). Týmto krokom ušetrí približne 65€/mes. pričom vyššie spomínané banky nebudú overovať výšku jeho príjmu. Overia si len či príjem existuje. Aktuálne už nie je úspora na spojení úverov až taká veľká ako v minulosti, ale v celkovej preplatenosti je to na individuálnom prepočte celkovej úspory.

Nový zákon o pomoci pri refixácií môže znížiť celkový záujem o refinancovanie či konsolidáciu aj v tomto prípade je , ale potrebné si prepočítať, či bude výhodné akceptovať pomoc štátu až do výšky 150 eur príspevku na zvýšenie úrokov, alebo refinancovať úver na nižší úrok a v celkovom preplatení by to mal klient mal možno výhodnejšie.

V prípade Vášho záujmu rád podám bližšie informácie a pomocnú ruku pri riešení Vašich úverov.