Schvaľovanie úveru pri príjme zo zahraničia v čase koronavírusu

Schvaľovanie úveru pri príjme zo zahraničia

V zahraničí pracuje veľa Slovákov a záujem o kúpu nehnuteľnosti neutíchol ani počas pandémie COVID-19. Zmenili sa, ale podmienky v bankách a znížil sa okruh bánk, ktoré vedia takýto úver schváliť. Rizikové odvetvia ako gastro, hotelierstvo, ale často aj manuálna práca v zahraničí vystavuje automatickú stopku pri schvaľovaní úveru, alebo sa individuálne posudzuje pri schvaľovacom procese. Schvaľovanie úveru pri príjme zo zahraničia je počas pandémie o čosi náročnejšie.


Aké sú teda  možnosti na získania hypotekárneho úveru pre Slováka pracujúceho v zahraničí v aktuálnej situácií?

Príjem

Väčšinou banky akceptujú príjem iba v eurách, nájdu sa, ale výnimky, ktoré vedia schváliť úver aj v inej mene. Posúdenie takého príjmu, je ale často individuálne a nie všetky banky majú takúto možnosť.  Dôležitá je, ale aj výška príjmu. Niektoré banky akceptujú len určité % z mesačného príjmu, iné majú podmienku, že 85% z čistého príjmu musí prekročiť hranicu 2000 eur.

Potvrdenie o príjme

Bez potvrdenia o príjme na tlačive banky sa pri žiadosti o úver nepohnete. Potvrdenie obsahuje informáciu o výške príjmu, údaje o zamestnávateľovi, o žiadateľovi o úver a obsahuje tiež kontakt na osobu, ktorú vie banka kontaktovať  v prípade overenia príjmu. Občas sa stane, že zamestnávateľ odmieta potvrdiť potvrdenie o príjme na tlačive banky v tom prípade potrebujete žiadať o výnimku na akceptovanie potvrdenia o príjme na tlačive, ktoré vydá zamestnávateľ na tlačive zamestnávateľa.

Výpis z úverového registra

Niektoré banky si môžu vyžiadať výpis z úverového registra danej krajiny, v ktorej pracuje záujemca o úver. Banka si tak overí, či už nie sú poskytnuté úvery v zahraničí, čo môže znížiť celkovú výšku žiadaného úveru na SR.

Overenie príjmu

Banky sú opatrnejšie pri príjme zo zahraničia, preto pri overovaní príjmu niekedy telefonicky alebo mailovo kontaktujú zamestnávateľa a ten im musí potvrdiť, že žiadateľ o úver je u nich zamestnaný. Nerobia to však všetky banky. Niektoré kontaktujú zamestnávateľa len pri náhodne vybranom klientovi. Jedna banka nekontaktuje zamestnávateľa vôbec, ale požaduje aby klient pracoval u daného zamestnávateľa minimálne 12 mesiacov nepretržite.

Dĺžka pracovného pomeru

Banky zväčša vedia poskytnúť úver len klientom, ktorí pracujú u jedného zamestnávateľa viac ako 12 mesiacov. Vo výnimočných prípadoch vedia niektoré banky akceptovať aj kratšiu dobu zamestnania (napr. 4 – 6 mesiacov, ale súhrnný príjem sa priemeruje za obdobie 6 mesiacov).

Výpisy z účtu

Banky si okrem potvrdenia o príjme žiadajú aj výpisy z účtu, kam potvrdený príjem prichádza. Obyčajne za 2 až 12 mesiacov, záleží od banky, v ktorej sa úver vybavuje.

Výplatné pásky

Pri podaní žiadosti do banky, kde je podmienkou minimálna doba v jednom zamestnaní 12 mesiacov, musíte doložiť aj výplatné pásky za posledné dva mesiace.

Pracovná zmluva

Banky k žiadosti o úver požadujú kópiu pracovnej zmluvy, ideálne keď je uzatvorená na dobu neurčitú. Zmluva by mala byť v nemeckom, anglickom, alebo českom jazyku. Pracovné zmluvy v inom jazyku by mali byť úradne preložené do slovenčiny, alebo do jedného zo spomínaných jazykov.

Výška financovania

Ako som vyššie uviedol, banky bývajú opatrnejšie pri príjme zo zahraničia a preto ponúkajú maximálne 80%-né financovanie nehnuteľnosti. Iba na výnimku je možné vyššie percento financovania. Banky vedia schváliť aj 90%-né financovanie, záleží ale od lokality nehnuteľnosti a vyhodnotenia bonity klienta. Po zmenách a sprísňovaní podmienok v bankách, sa z toho stala skôr výnimka ako pravidlo.

Zaujímavosť: Pri podaní žiadosti v niektorých bankách stačí , keď klient naskenuje potrebné doklady zo zahraničia, banka mu následne úver schváli a originály dokladov prinesie až k podpisu úveru. Pri posielaní potvrdení zo zahraničia tak ušetríte množstvo času.

Netreba zabúdať na to, že schválenie takého úveru býva časovo náročnejšie. Pripravte si teda väčší časový priestor a trpezlivosť. Napriek vynaloženej snahe sa môže z rôznych dôvodov stať, že banka úver nakoniec neschváli. V prípade vyhliadnutej nehnuteľnosti odporúčam zmluvnú dohodu s realitnou kanceláriou o vrátení zaplatenej zálohy, ak by došlo k zamietnutiu úveru. Často sa stáva, že počas dlhoročného fungovania v zahraničí sa Slovák ožení/ vydá za občana z inej krajiny a v tomto prípade sa menia možnosti vybavenia úveru. V prípade vyhliadnutej nehnuteľnosti odporúčam zmluvnú dohodu s realitnou kanceláriou o vrátení zaplatenej zálohy, ak by došlo k zamietnutiu úveru.

Podpis úveru na splnomocnenie

Vzhľadom k tomu, že klienti zvyknú byť kvôli pracovným povinnostiam dlhodobo mimo SR, tak sa zaujímajú o možnosť podpisovať úver na základe splnomocnenia. Banky takýto postup umožňujú, avšak splnomocnenie musíte overiť na tlačive danej banky. Následne úver podpíše poverená osoba. Aj v tomto majú banky rozdielne pravidlá. Sú banky, ktoré takto umožňujú okrem podpisu úverovej aj podpis záložnej zmluvy, čo sa iných bankách na základe splnomocnenia nedá.

Schvaľovanie úveru pri príjme zo zahraničia ak ste živnostník

Čoraz častejšie pracujú Slováci v zahraničí ako SZČO a takýto druh príjmu sa neakceptuje. V prípade, že je živnosť registrovaná na SR, ale pracujete v zahraničí, berie sa to ako klasická živnosť na SR. Banky ju však často posudzujú individuálne.

Za posledné roky sa mi podarilo pomôcť vybaviť úvery pre Slovákov, ktorí pracujú v Nemecku, Švajčiarsku, Anglicku, Česku, Dánsku, či v Austrálii, Španielsku, Rakúsku, Dubaji, ale určite do neskončí pri tomto zozname.

V prípade záujmu alebo bližších informácií o problematike úverov pre klientov so zahraničným príjmom si prečítajte môj ďalší článok na túto tému alebo článok od nášho kolegu – Dokladovanie príjmu zo zahraničia pri hypotéke.

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať. Rád vám s vybavovaním úveru pomôžem.