Podnikateľský úver pre malé a stredné podniky_

Podnikatelia prechádzajú často obdobiami, kedy okrem vytvárania zisku musia ustáť aj obdobia preklenutia nedostatku financií. Rovnako sa stretne so situáciami, kedy potrebuje využiť požičané peniaze na ďalší rozvoj svojho podnikania. V súčasnosti však mnohých podnikateľov trápi nedostatok financií na záchranu prevádzok kvôli rôznym obmedzeniam súvisiacich s pandémiou Covid-19. Banky s takýmito situáciami samozrejme rátajú a ponúkajú niekoľko typov podnikateľských úverov. Ako sa však v nich vyznať? V tomto článku Vám ponúkame stručný prehľad najčastejších situácií, kedy vás podnikateľský úver pre malé a stredné podniky môže zachrániť.

Podnikateľský úver pre malé a stredné podniky

Zameriame sa na podniky a firmy s obratom od 10.000 eur do 3,3 mil. Eur. V praxi do tejto kategórie spadajú mikro, malé a stredné podniky. Tie väčšie s obratom nad uvedenú hodnotu, obvykle patria do kategórie „korporát“, kde si banky s klientmi dohadujú individuálne podmienky financovania.

Vo všeobecnosti je základnou podmienkou financovania pravidlo tzv. „kladných čísel“ v účtovných výkazoch a existencia podnikateľskej jednotky aspoň jeden rok. Tieto výkazy podnikatelia preukazujú štandardne za predchádzajúci účtovný rok. Rada by som však poznamenala, že výrazné rozdiely by vo výkazoch nemali byť ani cca 1-2 roky predtým.

Využiť tieto úvery môžete podľa toho čo s peniazmi zamýšľate urobiť do budúcnosti. Či chcete použiť peniaze na nákup strojov a zariadení, rozšírenie podnikania o kúpu novej budovy, rekonštrukcia či údržba nehnuteľnosti a pod. V týchto prípadoch hovoríme o investičných úveroch. Takto prefinancovať môžete aj vlastné zdroje do podnikania či refinancovať úvery z inej banky.

Inou alternatívou je poskytnutie tzv. kontokorentného úveru k podnikateľskému účtu. V jednoduchom vysvetlení, ide o povolené prečerpanie na účte (debet), ktorý je možné opakovane využívať a dopĺňať. Tento typ úverov môžete použiť napr. na finančné preklenutie období, kedy sa čaká na úhrady faktúr od dodávateľov.  

Úvery so štátnou podporou

V súčasnosti niektoré banky poskytujú aj špeciálne úvery so štátnou podporou, ktoré vznikli v rámci pomoci podnikom v súvislosti s koronavírusom. Ide o investičné, ale aj prevádzkové úvery. Tieto úvery môžete použit okrem iného aj na udržateľnosť zamestnanosti a vyplácanie miezd. Benefitom štátu, je možnosť získať takýto úver do určitej výšky aj bez zabezpečenia nehnuteľnosťou. Veľké firmy majú možnosť získať štátnu dotáciu na úrokovú sadzbu. Medzi ďalšie výhody týchto typov úverov sú zľavy z poplatkov za poskytnutie alebo poskytnutie zdarma, nižšie úrokové sadzby ako pri bežných podnikateľských úveroch a pod. Tieto úvery však nesmiete použiť na refinancovanie iných úverových záväzkov.

Pokiaľ si nie ste istý, či vaše účtovné výkazy sú v banke priechodné, príp. či vaše podnikanie nespadá do rizikovej oblasti, zašlite nám mail. Radi vám poskytneme informácie o dostupných možnostiach. Taktiež vám vieme zabezpečiť preverenie priechodnosti úveru ešte pred návštevou samotnej banky.

Pamätajte však na to, že pri podnikaní ale aj manažmente osobných financií je dôležité aby ste si tvorili finančnú rezervu a to skôr, ako sa dostanete do nežiadúcej situácie. Našim klientom odporúčame aby podnikateľský úver pre malé a stredné podniky využili vtedy, ak je to pre nich výhodné alebo ak nemaju inú možnosť ako danu situáciu vyriešiť.