Na akú sumu si mám poistiť svoju nehnuteľnosť?

Poistenie nehnuteľnosti

Pri diskusii témy poistenie nehnuteľnsti mnohí klienti často nevedia odpovedať na otázku: „Na akú sumu chcete mať poistený svoj byt či dom?“. V tomto článku sa dočítate o základných metódach, ako si poistnú sumu správne určiť, prípadne ako overiť či na Vašej existujúcej zmluve ju máte vhodne nastavenú.

Výška poistnej sumy poistenej nehnuteľnosti ovplyvňuje cenu ročného poistného Vašej poistky asi najviac. Všeobecne platí, že byt by ste si mali poistiť na jeho aktuálnu trhovú cenu a dom na tzv. východiskovú hodnotu. 

Ako si poistiť byt?

Ak by došlo k totálnej škode na Vašom byte (napr. smutný prípad z Mukačevskej ulice v Prešove), tak potrebujete z poisťovne takú sumu, ktorá Vám zabezpečí nové bývanie v obdobnej lokalite v rovnako veľkom byte. A takýto byt si zadovážite len za aktuálnu trhovú cenu. Preto by Vaša poistka mala zohľadňovať práve trhovú cenu bytu. Jednoducho si overte ceny podobných bytov vo Vašom okolí a podľa toho si nastavte (alebo preverte) správnu poistnú sumu. 

Ako si poistiť dom?

Ak by došlo k totálnej škode na Vašom dome (napr. úplné zničenie domu po zosuve pôdy), tak potrebujete z poisťovne takú sumu, ktorá Vám zabezpečí postavenie nového domu, rovnakého štandardu, na obdobne veľkom pozemku, v obdobnej lokalite. Práve toto zohľadňuje tzv. „východisková hodnota domu“. Nový dom totiž postavíte za približne rovnakú cenu materiálu a práce. A to bez ohľadu na lokalitu v ktorej dom stojí, pričom trhová cena domov sa výrazne líši v závislosti od lokality. Východisková hodnota staršieho domu v málo lukratívnej lokalite býva preto vyššia ako jeho trhová hodnota.

Mnohí klienti si často poistia dom ležiaci v menej lukratívnych lokalitách na nižšiu sumu. Robia to v presvedčení, že ten dom aj „tak vyššiu hodnotu nemá“. Poisťovňu však pri domoch nezaujíma trhová hodnota domu. Zaujíma ich ale suma, ktorú potrebujete, aby ste si mohli znovu postaviť svoj dom, teda „východisková hodnota“. Túto sumu presne zistíte zo znaleckého posudku (pokiaľ ním disponujete). K východiskovej hodnote nehnuteľnosti z posudku nezabudnite prirátať DPH vo výške 20%, keďže v posudku býva spravidla uvedená východisková hodnota bez DPH. Ak posudok nemáte a nemáte dôvod si ho urobiť, tak si zistite vo svojom okolí, prípadne u stavebných firiem, za koľko sa dnes dajú domy vo Vašom štandarde (zohľadňujúcom zastavanú plochu, počet podlaží, typ strechy …) postaviť. Uvedená ceny by mala rovnako zohľadňovať aj DPH.

Čo sa stane ak mám nehnuteľnosť podpoistenú?

Niektorí klienti, v snahe ušetriť na poistení nehnuteľnosti, často znížia poistnú sumu a nehnuteľnosť si tak podpoistia. Takýto krok sa Vám však môže vypomstiť. V prípade, že si nehnuteľnosť „podpoistíte“, tak Vám aj poisťovňa bude rovnakou mierou krátiť poistné plnenie. Čo presne to znamená? 

Predstavte si Fera, ktorý žije vo vzdialenej obci na okraji okresu. Má postarší rozľahlý sedliacky dom so zastavanou plochou cca 200 m2. Kupec zo vzdialenejšieho mesta mu za tento dom ponúkal 50.000€, lebo ho chcel na chalupu. Fero ho síce predať nechce, ale dôjde k záveru, že hodnota toho domu je 50.000€. Rozhodne sa teda poistiť svoj dom si práve takto. Po čase dôjde k záplave a poisťovňa určí, že výška vzniknutej škody je 50.000€. Ak poisťovňa zistí, že východisková hodnota tohto domu je 100.000€ (suma potrebná na znovu postavenie takéhoto domu), tak záverom poisťovne bude, že dom je podpoistený o 50%. Preto poisťovňa bude krátiť poistné plnenie o rovnakých 50% a zašle Ferovi ako plnenie len 25.000€, napriek tomu, že výška škody aj jeho poistná suma bola 50.000€. Fero tak bude musieť opraviť vzniknuté škody o polovicu lacnejšie.

Alebo si predstavte Joža, ktorý má svoj byt (ktorého trhová cena je 120.000€) poistený na 30.000€ poistnou zmluvou spred 20-tich rokov. Ak dôjde k požiaru so škodou v hodnote 40.000€, tak poisťovňa zašle Jožovi na účet len 10.000€, keďže jeho byt bol poistený len na 1/4 trhovej ceny bytu. Za sumu 10.000€ však veľkú rekonštrukciu neurobí.

*pozn. v prípade totálnej škody (teda v ak sa nehnuteľnosť už opraviť nedá a je potrebné ju zbúrať a nanovo postaviť) je obyčajne vyplácaná celá dojednaná poistná suma, keďže podpoistenie sa uplatňuje z výšky škody. Fero z príkladu vyššie by dostal celých 50.000€ (poistná suma so zmluvy), ak by došlo k totálnej škode (teda k škode vo výške 100.000€, čo je východisková hodnota domu).

Čo mám robiť ak je moja nehnuteľnosť podpoistená?

Pravidelne si zvyknite nazrieť do Vašej poistky na nehnuteľnosť. Pokiaľ zistíte, že Vaša poistná suma už nezodpovedá aktuálnemu stavu na trhu, tak môzete poistnú sumu zvýšiť. Kontaktujte svojho finančného sprostredkovateľa, alebo Vašu poisťovňu a oni Vám zmluvu prepracujú. Pokiaľ samému sebe neveríte, že si to budete pravidelne kontrolovať, tak zvážte tzv. indexáciu poistenia. Indexácia znamená, že poisťovňa bude automaticky každým rokom navyšovať poistnú sumu podľa rastu inflácie. Spolu s navýšením poistnej sumy sa automaticky o pár eur navýši aj ročné poistné. Tým si zabezpečíte to, že Vaša nehnuteľnosť nebude ani po 20 rokoch podpoistená. Upozorňujem, že v prípade turbulentného rastu cien nehnuteľností (ako tomu bolo v posledných rokoch) nemusí ani indexácia poistenia plniť účel dostatočne.

Na záver:

Ak uvažujete o tom či potrebujete poistenie nehnuteľnosti poraďte sa o tom s vašim sprostredkovateľom. O tom či potrebujete poistenie povodní alebo tornáda sa dočítate v článkoch od mojich kolegov.