Potrebujem poistenie povodní, aj keď bývam ďaleko od vodného toku?

Viacerí klienti hľadajú cestu ako čo najviac ušetriť za poistenie nehnuteľnosti. Niektoré poisťovne umožňujú v rámci zmluvy nezahrnúť poistenie povodní a záplavy, čo zníži cenu poistenia. Oplatí sa však takáto úspora? V tomto článku sa dočítate za akých okolností (a či vôbec) sa oplatí uvažovať nad nepoistením povodní.

Vzhľadom k rozmachu hypotekárnych úverov vznikla u mnohých klientov nutnosť uzatvoriť si poistenie nehnuteľnosti, ktorá je predmetom záložného práva banky. Niektorí dovtedy poistenie nehnuteľnosti vôbec nemali a často hľadajú spôsoby, ako platiť za poistenie nehnuteľnosti čo najmenej. Výslednú cenu poistenia ovplyvňuje okrem poistnej sumy aj rozsah poistenia.

Poisťovne tvoria ponuky poistenia nehnuteľnosti zväčša „balíkovým spôsobom“. Znamená to, že klient si vyberie jeden z troch balíkov poistenia, pričom tie sa môžu líšiť v počte poisťovaných rizík aj limitoch poistného plnenia. Čím nižší balík, tým nižšia cena aj menšie krytie. Niektoré nižšie balíky poistenia nemusia obsahovať poistenie takého rizika, ktoré sa Vám môže zísť (napr. poškodenie zateplenej fasády). Na druhej strane existujú balíky, za ktoré si nepotrebujete priplatiť ak bývate v byte. O výbere vhodného balíka sa preto vždy vopred poraďte. O tom na akú sumu si poistiť vašu nehnuteľnosť sa dočítate v článku od nášho kolegu.

Čo je kryté poistením povodní a záplav?

Väčšina poisťovní ponúka krytie povodní a záplav v každom balíku a nedajú sa odpoistiť. V niektorých poisťovniach však takú možnosť máte a cenu to výrazne zníži. Mnohí z Vás, najmä tí ktorí bývate na kopci, pod lesom, či skrátka priďaleko od vodného toku, uvažujú, že si povodne a záplavy vôbec nepoistia. Či sa oplatí takýto krok bude zrejmé z toho, čo presne je takýmto poistením kryté. Poistné podmienky poisťovní uvádzajú že:

Povodeň je zaplavovanie väčších či menších územných celkov vodou, ktorá sa vyliala z brehov vodných tokov alebo nádrží, alebo tieto brehy a hrádze pretrhla

Záplava je vytvorenie súvislej vodnej plochy na zemskom povrchu, ktorá po istý čas stojí alebo prúdi v mieste poistenia.

Z uvedeného je zrejmé, že „povodeň“ sa vzťahuje na konkrétny vodný tok, alebo nádrž, pričom „záplava“ sa vodných tokov a nádrží nutne netýka. K záplave môže dôjsť nadmerným nahromadením atmosférických zrážok,  ktoré nestíhajú prirodzene odtiecť, alebo vsiaknuť. Preto aj keď bývate na kopci, pod lesom, či ďaleko od vodného toku, môže dôjsť k situácii, keď silný prívalový dážď zaplaví menšie či väčšie územie a poškodí Váš majetok. Prípadne sa následkom silných búrok vytvoria toky aj tam, kde obyčajne nie sú. Ak by ste si nepoistili povodne a záplavy, tak ani takéto riziko by ste nemali zahrnuté v poistení. Ak bývate v rodinnom dome, tak vždy odporúčam poistiť si aj povodne a záplavy, nech už bývate kdekoľvek.

Na druhej strane, pokiaľ bývate v byte na druhom a vyššom podlaží a ďaleko od vodného toku, tak vtedy sa Vás riziko povodní a záplav naozaj veľmi netýka. V takom prípade, je možné vynechať poistenie povodní a záplav a dosiahnuť celkom zaujímavú úsporu na poistení bytu.