Hypotéka a príjem z prenájmu nehnuteľností

Nízke úrokové sadzby spôsobili zvýšený dopyt po kúpe nehnuteľností za účelom následného prenájmu. Mnohí klienti vlastnia ďalšiu nehnuteľnosť, ktorú prenajímajú a plynú im z toho doplnkové príjmy. Hypotéka a príjem z prenájmu nehnuteľností sa tak stali predmetom diskusie s viacerími klientami. Dá sa tento príjem akceptovať bankou pre účely ďalšieho úveru? Akú časť príjmu z nájmu akceptujú banky ako príjem? Nižšie sa dočítate ako akceptujú príjem z prenájmu jednotlivé banky na našom trhu.

Hypotéka a príjem z prenájmu nehnuteľností. Za akých podmienok akceptujú banky príjem z prenájmu?

Banky spravidla akceptujú príjem z prenájmu len ako vedľajší príjem klienta. Hlavným typom príjmu tak musí byť závislá činnosť či podnikateľská aktivita žiadateľa. Prípadne banka akceptuje príjem z prenájmu ako hlavný príjem len spolužiadateľovi, ak je hlavným žiadateľom osoba s iným typom príjmu.

Jednotlivé banky sa líšia v tom, ako dlho musí trvať nájomná zmluva, ako sa príjem z prenájmu dokladuje aj v tom akú časť príjmov z prenájmu klientovi akceptujú. Prehľad podmienok jednotlivých bánk nájdete nižšie.

Ktoré banky akceptujú príjem z prenájmu?

Príjem z prenájmu akceptuje väčšina bánk. Výnimkou je len Prima banka (Prima dokáže akceptovať len príjmy zo zamestnania a SZČO) a OTP banka (OTP však neakceptuje príjem z prenájmu len dočasne z dôvodu Covid-u. Navyše už čoskoro sa úverové podmienky OTP banky zjednotia s tými v ČSOB, s ktorou sa OTP spája).

Akú výšku príjmu z prenájmu banky akceptujú?

SLSP vypočíta výšku príjmu z prenájmu na základe podaného daňového priznania. Ak daňové priznanie ešte podané nebolo, tak je potrebné doložiť DIČ kartičku ako potvrdenie o registrácii daňového subjektu na príslušnom daňovom úrade. Nájom musí trvať aspoň 3 mesiace a banka akceptuje 50% z jeho výšky, maximálne však 500€ (aj keď je nájmov viac).

Tatra banka požaduje minimálnu dobu nájmu v trvaní 6 mesiacov. Akceptuje 55% z výšky nájomného a nájom musí byť poukazovaný na účet na základe nájomnej zmluvy. Banka vie akceptovať aj viacero nájmov. Ak nájomné končí na účte v inej banke, tak Tatra banka bude vyžadovať výpis z účtu. Poukazované platby by mali byt označené ako „nájomné“, alebo iným vhodným spôsobom (napr. označenie mesiaca za ktorý bolo nájomné zaplatené)

VÚB vyžaduje, aby nájomný vzťah trval aspoň rok. Preukazuje sa nájomnou zmluvou a banka akceptuje 30% z výšky nájmu, ktorý sa musí poukazovať na bankový účet. Rovnako sa dokladuje výpisom z účtu (podobne ako aj v ostatných bankách).

ČSOB akceptuje 70% z výšky nájmu, avšak za predpokladu, že nájom bol poukazovaný aspoň za 3 mesiace predchádzajúceho kalendárneho roka na bankový účet. Ak teda chcete aby Vám banka v roku 2021 akceptovala aj príjem z prenájmu, tak nájomný vzťah musel začať najneskôr 01.10.2020. Smerodajná je znova suma uvedená v nájomnej zmluve.

UniCredit akceptuje príjem z prenájmu až po podaní daňového priznania a akceptuje 100% z daňového základu z príjmov z prenájmu (v prípade uplatňovania paušálnych výdavkov aj v prípade reálnych nákladov). Mesačný príjem z prenájmu sa následne ráta štandardne:

(základ dane – zaplatená daň)/12 mesiacov.

mBank akceptuje príjem z prenájmu najskôr po 6-tich nájmoch, avšak nájomná zmluva musí trvať aspoň rok. Banka vie akceptovať až 80% z výšky nájomného a dokladá sa takisto výpismi z účtu kam sa nájom poukazuje.

Na záver:

Banky akceptujú príjem z prenájmu no každá banka za iných podmienok. Pokiaľ máte aj iné druhy príjmov napr. príjem zo zahraničia, tak viac na túto tému sa dočítate v našom článku Hypotéka – zahraničný príjem. Ak máte príjem z podnikania z s.r.o. alebo ste živnostník, naši kolegovia to podrobne opisujú v ich článkoch.