Schválenie úveru pri výstavbe domu na maximálnu výšku

Schválenie úveru na maximálnu výšku

Financovanie úveru na výstavbu domu je komplikovaný proces. Často sa stretávam s tým, že predstava klientov je odlišná od reality. Vo viacerých prípadoch sa stane, že klienti žiadajú od banky menšiu sumu, napriek tomu, že im banka chce schváliť aj väčšiu čiastku. Mnohokrát ich k tomu vedú rozumné dôvody. Veria si, že stavbu dokážu postaviť za menej a nechcú sa vysoko zadlžovať. V tomto článku uvediem pár zásadných dôvodov, kvôli ktorým je užitočnejšie schválenie úveru na maximálnu výšku

Hypotéka na výstavbu domu

Realita býva v poslednej dobe taká, že počas výstavby porastú ceny materiálov a práce. Nastanú nečakané výdavky, či stavebné zmeny a tým sa môže cena stavby navýšiť. Ak si z banky vezmete menej než môžete a dodatočne budete potrebovať ďalšie peniaze, tak hrozí, že sa stavba spomalí až zastaví a čerpanie ďalšej tranže bude ohrozené. Pri žiadosti o druhý úver už môže dôjsť aj k zmene finančnej situácie. Napr. k zníženiu príjmov, čo sa v dnešnej turbulentnej dobe občas stáva.

Z vyššie uvedených dôvodov je lepšie nechať si schváliť čo najvyššiu výšku úveru na dokončenie stavby a nechať ju aj načerpať (aby ste sa vyhli poplatku za nedočerpanie schválenej výšky úveru). Následne banka umožňuje za istých okolností bezplatnú mimoriadnu splátku do hypotéky, ktorou môžete vrátiť peniaze, ktoré sa Vám pri stavbe zvýšia.

Možnosti mimoriadneho vkladu do hypotéky

  • Niektoré banky majú možnosť mimoriadnej splátky každý mesiac v rámci aplikácie internetbankingu
  • Pri výročí zmluvy je takisto možnosťou urobiť bez poplatku mimoriadny vklad až do 20% z pôvodnej výšky úveru, resp. do 20% aktuálneho zostatku úveru (záleží od banky)
  • Pri výročí fixácie umožňuje banka možnosť splatenia celého úveru (alebo jeho ľubovoľnej časti) bez poplatku s možnosťou skrátenia doby splácania alebo zníženia splátky
  • Mimoriadna splátka sa môže urobiť aj kedykoľvek počas roka. Banka si však zaúčtuje poplatok vo výške 1% zo sumy mimoriadnej splátky

Výstavba domu a jeho financovanie úverom je často zdĺhavejšia záležitosť. Je preto potrebné dôkladne vybrať správnu banku, pretože každá banka má svoje výhody aj nevýhody v možnostiach financovania výstavby. Dôležité je sa poradiť s odborníkom v tejto oblasti. Výber banky je často obmedzený len na tú banku, v ktorej má klient účet. Niektoré banky totiž posielajú jednotlivé tranže hypotéky na základe fotiek a iné zase podľa nimi zadaného harmonogramu prác. Nie každému vyhovuje výstavba podľa pravidiel banky a radšej postupujú pri výstavbe podľa pokynov stavebníka. Ak si chcete orientačne vypočítať maximálnu výšku úveru, ktorú môžete dostať prečítajte si o tom v našom článku.

Ak sa chcete poradiť v tejto oblasti s odborníkom, tak Vám v tejto oblasti budem rád nápomocný.