Po nehode už len do autorizovaného servisu alebo „nezávislého“ servisu

V spleti januárových daňových (aj iných) povinností Vám možno unikla posledná novela zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Platí od 01.01.2022 a hovorí o tom, že vozidlo sa po nehode musí opraviť výhradne v autorizovanom servise. Čo to presne znamená? Čítajte nižšie.

Po nehode už len do autorizovaného alebo „nezávislého“ servisu

Ak Vaše vozidlo bude poškodené nehodou (stretom s iným vozidlom alebo po strete so zverou), tak musí byť opravované v autorizovanom alebo „nezávislom“ servise. Táto povinnosť sa týka všetkých vozidiel v kategórii M1 a N1 vyrobených od roku 2005. Presné znenie tejto novely nájdete tu: § 45, ods. 1, písm. d) bod 1 a bod 2, (https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-106#p45).

Pričom rozdiel medzi „autorizovaným“ a „nezávislým“ servisom je definovaný zákonom tak, že autorizovaný servis je zazmluvnený priamo s výrobcom Vášho modelu vozidla a nezávislý servis poskytuje autorizované opravy akémukoľvek modelu. Daný zákon definuje aj to aké povinnosti autorizovaný či nezávislý servis má, tak aby mohol poskytovať spomínané opravy.

Kedy nemusím ísť do autorizovaného servisu?

Dôležité je hlavne to, že takáto oprava v autorizovanom servise sa vyžaduje len po nehodách, ktoré mali vplyv na bezpečnostné prvky vozidla, konkrétne: zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy. Následne (tak ako to bolo aj pred 01.01.2022) je povinnosťou držiteľa absolvovať po oprave aj STK na vlastné náklady a to v lehote 180 dní. Ak pri nehode nedošlo k vyššie uvedeným poškodeniam, tak nutnosť opravy v autorizovanom servise sa na Vás nevzťahuje.

Čo prinesie novela?

Zdá sa, že táto novela nebude veľmi obmedzujúca. Faktom totiž je, že väčšina vodičov opravuje svoje vozidlá už teraz v autorizovaných servisoch, najmä ak sú novšie, alebo sa na nich vzťahuje aj plnenie poisťovne. Isté obmedzenia však môžu pocítiť najmä majitelia starších áut, ak musia opravovať svoje vozidlá po nehode na vlastné náklady. Svojpomocná oprava, alebo oprava u známeho v neautorizovanom servise je totiž lacnejšia ako oprava v autorizovanom servise. Niektorí majitelia starších áut túto skutočnosť využívali aj pri opravách z PZP. Po tejto novele si už nenecháte vyplatiť plnenie z PZP vinníka na lacnejšiu opravu „u suseda“ v neautorizovanom servise.

A dôsledky? Ak si nedáte po vážnejšej nehode opraviť vozidlo v autorizovanom servise, tak Vám neurobia STK. Navyše Vám a aj „po domácky prevádzkovanému“ servisu hrozí pokuta a to až do maximálnej výšky 30.000€.

V prípade otázok ohľadom poistenia vozidla alebo neživotného poistenia ma neváhajte kontaktovať.