Kedy banka zvykne zamietnuť úver?

Chcete žiadať o hypotéku a neviete, či Vám ju banka schváli? V niektorých prípadoch banka zamietne žiadosť klienta o hypotéku a mnohokrát sa takýmto zamietnutiam dá predísť. Nižšie sa dozviete kedy banka zvykne zamietnuť úver, na čo si pri žiadosti o hypotéku dávať pozor a akým chybám sa vyvarovať predtým, než žiadosť o hypotéku v banke podáte.

Najčastejšie dôvody zamietnutia úveru bývajú:

Zlý úverový register – do úverového registra sa zaznamenáva okrem iného najmä:

  • každá omeškaná splátka bankových aj nebankových úverov aj s dobou po splatnosti
  • všetky zosplatnené úvery
  • zamietnuté žiadosti o úver
  • omeškania na povolenom prečerpaní
  • omeškané splátky za mobil u mobilného operátora
  • neskoré vyrovnanie mínusového zostatku na bežnom účte

Každý z týchto záznamov môže mať vplyv na zamietnutie úveru. Ak si nie ste istí čistotou Vášho úverového registra (aj úverového registra ostatných spolu žiadateľov, ktorých beriete so sebou do úveru), tak si radšej vopred nechajte zaslať výpis z bankového aj nebankového registra. Predídete tak, zbytočným komplikáciám pri posudzovaní žiadosti. Pamätajte, že vo Vašom úverovom registri sa objaví negatívny záznam, aj keď ste spoludlžníkom, či ručiteľom na inom úvere, ktorý sa poctivo spláca iným hlavným dlžníkom.

Máte nepostačujúcu výšku príjmu na schválenie úveru?

Pokiaľ banka neoverí v sociálnej poisťovni Vami zadanú výšku príjmu, tak žiadosť posúdená nebude. Overenie výšky príjmu v sociálnej poisťovni negatívne ovplyvní aj PN-ka v období pred podaním žiadosti. Do výpočtu maximálnej výšky úveru pri danom príjme vstupuje mnoho premenných. To ako Vám banka vypočíta maximálnu výšku úveru nájdete aj mojom staršom článku tu: Ako si viete orientačne vypočítať výšku úveru. Ak podnikáte, tak rôzne banky akceptujú výšku Vášho príjmu rôznym spôsobom. V takom prípade sa určite vopred poraďte s odborníkom o vhodnom postupe. Treba si dať pozor napríklad na záporný hospodársky výsledok vo Vašej s.r.o.

Neakceptovateľná nehnuteľnosť

Ak pri žiadosti o úver založíte nehnuteľnosť v zlom technickom stave, tak Vám banka hypotéku neschváli. Nehnuteľnosť by mala byť obývateľná, musí mať teda kuchynskú linku aj sociálne zariadenie. Špeciálnou skupinou nehnuteľností sú tie, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti neprispôsobivých komunít. Takéto nehnuteľnosti banky spravidla neakceptujú. Komplikáciou sú tiež niektoré ťarchy vedené na liste vlastníctva (napr. právo dožitia tretích osôb). Rozostavané nehnuteľnosti so stavebným povolením sa posudzujú osobitným spôsobom. Viac o hypotéke na stavbu domu nájdete v článku: Prečo si nechať schváliť úver pri výstavbe domu na maximálnu výšku.

Exekúcie z minulosti či súčasnosti

Aktuálne prebiehajúca exekúcia býva zásadným dôvodom na zamietnutie hypotéky klienta. Ak ste si prešli exekúciou a tá už je minulosťou, tak nádej na schválenie hypotéky ešte existuje. O správnom postupe sa v takom prípade vopred poraďte.

Problém so zamestnávateľom

Banka Vám neoverí príjem aj keď si zamestnávateľ nespĺňa svoju odvodovú povinnosť. Pokiaľ za Vás zamestnávateľ neodvádza správnu výšku poistného, ak má dlžoby voči sociálnej poisťovni, krátku históriu, alebo jeho obraty sú neprimerane nízke voči výške Vášho platu, tak Vám banka môže úver zamietnuť. K zamietnutiu môže dôjsť aj ak máte zahraničného zamestnávateľa a Váš príjem sa u neho neoverí.

Rizikové pohyby na účte

Ak žiadate o úver v banke, v ktorej máte vedený aj bežný účet (alebo ak si banka vyžiada Váš výpis z osobného účtu) a robíte z toho účtu pravidelné prevody na hazard (stávkovanie, online kasína a pod.) tak sa pripravte na možné komplikácie. V lepšom prípade sa to prejaví len na zhoršenom úroku.

Príjem z podnikania – banka nevie odoslať úver na schválenie, alebo ho zamietne v prípade príjmu z podnikania pri záporných výsledkoch za predchádzajúci rok, alebo odklad podania DP či nepostačujúceho výsledku firmy za predchádzajúci rok. Posudzovanie príjmu z podnikania je často individuálne podľa druhu podnikania a preto je dôležité možnosti, komunikovať s odborníkom. Cudzí štátny príslušník – občan inej krajiny, ktorý na SR žije a pracuje je posudzovaný individuálne. Záleží ako dlho pracuje a žije na území SR, či má záujem samostatne žiadať o úver, alebo si už založil na SR rodinu. Taktiež je dôležité ako dlho má pracovné povolenie či povolenie na pobyt.

Odklad splátok – počas vypuknutia pandémie COVID 19 sa naskytla možnosť odkladu splátok, veľmi veľa ľudí odklad využilo aj keď ho nemuseli využiť. Sľubovalo sa, že odklad nezanechá negatívne dopady na úverový register. Opak je ale pravdou a niektoré banky zamietnu úver automaticky z dôvodu odklad COVID-19.Druhá možnosť odkladu splátok je z dôvodu dohody medzi bankou a klientom. Tento druh odkladu splátok má možnosť klient urobiť aj mimo pandémie COVID-19, ale odklad je riadne zaznamenaný v úverovom registri a banky nevedia klientovi poskytnúť úver v nasledujúcom období až 5 rokov.

Všetky vyššie uvedené dôvody zamietnutia sú podložené reálnou skúsenosťou a preto je veľmi dôležité konzultovať proces hypotéky s odborníkom. Tým sa zvýšia šance na schválenie úveru, zníži sa pravdepodobnosť zamietnutia úveru a eliminujú sa prípadné komplikácie.

Zdroj: Vlastné spracovanie