30-09-2016

Vyhodnotenie produkcie za 3. kvartál 2016