Mnoho ľudí si myslí, že štát sa o nich na dôchodku dostatočne postará. Realita ukazuje, že štát má každým rokom menej financií na vyplácanie dôchodkov. Hlavnou príčinou je starnúca populácia. Je preto nutné aby sa každý sám zodpovedne pripravil na svoj budúci dôchodok. Jednou z možností je využitie 2. a 3. dôchodkového piliera.

Výhody 2. piliera

 • Úspory sú počas doby sporenia dedičné
 • Peniaze sa zhodnocujú v dôchodkových fondoch
 • Príspevky sú odvádzané z odvodov zamestnávateľa (vy nič neplatíte)

Nevýhody 2. piliera

 • Časté zásahy zo strany štátu
 • Peniaze sú k dispozícii až dňom odchodu do dôchodku
 • Možnosť vstúpiť len do 35. roku života

Naše odporúčania

 • 2. pilier si uzatvorte hneď po nástupe do 1. zamestnania
 • Uveďte do zmluvy oprávnenú osobu
 • Zvoľte správny dôchodkový fond podľa vášho veku
 • Ak už 2. pilier máte, skontrolujte či máte zvolený správny fond a zvolenú oprávnenú osobu

Výhody 3. piliera

 • Možnosť využiť príspevok zamestnávateľa
 • Daňový bonus maximálne zo sumy 180 EUR za rok.
 • Úspory sú dedičné
 • Peniaze sa zhodnocujú v dôchodkových fondoch

Nevýhody 3. piliera

 • Vysoké poplatky za zhodnotenie úspor
 • Peniaze sú k dispozícii až dňom odchodu do dôchodku (alebo podľa podpísaného dávkového plánu)

Naše odporúčania

 • 3. pilier si uzatvorte ak vám naň zamestnávateľ prispieva
 • Zvoľte správny dôchodkový fond a oprávnenú osobu
 • Z vlastných zdrojov si sporte maximálne 15 EUR mesačne (aby ste využili celý daňový bonus)
 • Ak vám zamestnávateľ neprispieva, 3. pilier neodporúčame

Stretnime sa osobne alebo online a pomôžeme vám pripraviť bezplatnú finančnú analýzu.

Chcem sa stretnúť

Chcem sa stretnúť

Získajte viac informácií. Stačí nám len zopár údajov.
Kliknutím na tlačidlo "Odoslať" súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Naši partneri na dôchodok


blog

Súvisiace články

Dôchodok

Zmeny v 2. pilieri platné od 1. mája 2023

08.05.2023

Dôchodok

Sporenie na dôchodok v II. pilieri

18.06.2020

Dôchodok

III. dôchodkový pilier – doplnkové dôchodkové sporenie

13.06.2020