Dôchodok

Zmeny v 2. pilieri platné od 1. mája 2023

08.05.2023

Sporenie k starobnému dôchodku známe ako 2. pilier prešlo zmenami, vďaka rozsiahlej reforme z novembra 2022. Do platnosti vstúpilo od začiatku roka 2023 niekoľko zmien, tie najnovšie zmeny v 2. pilieri, platné od 1.mája si priblížime v tomto článku.

Otvorený vstup aj pre klientov od 35 – 40 rokov

Doteraz zákon umožňoval klientom vstup do 2. piliera najneskôr dovŕšením veku 35 rokov.  Po novom bude vstup umožnený až po dosiahnutie 40 rokov života. Táto zmena sa týka najmä starších pracujúcich, ktorí si zmluvu nestihli založiť a presiahli v minulosti predpísaný vek. 

Na čo si treba dať pozor:

V predchádzajúcej úprave sa za posledný možný deň uzatvorenia sporenia považoval priamo deň klientových 35. narodenín. V zmenenej úprave musí byť zmluva podpísaná najneskôr v deň predchádzajúci jeho 40-te narodeniny. Vstup je v tomto prípade dobrovoľný, následne je však účasť v ňom už povinná.

Automatický vstup pre nových sporiteľov

Do druhého piliera sa od 1. mája bude vstupovať automaticky. Znamená to, že každý, kto začne pracovať a prvý krát sa mu odvedú odvody do Sociálnej poisťovne, časť z nich sa mu automaticky presunie na účet sporenia. Slobodný výber dôchodkovej spoločnosti nie je obmedzený, avšak ak si sporiteľ nevyberie DSS sám do 6 mesiacov, Sociálna poisťovňa tak urobí za neho. Ak by sporiteľ nesúhlasil s účasťou v DSS (čo však neodporúčame), môže požiadať o vystúpenie z nej do 2 rokov.

Na čo si treba dať pozor:

Pokiaľ nesúhlasíte iba s výberom DSS, ktorú urobila Sociálna poisťovňa za Vás, môžete si ju bezplatne zmeniť najskôr po uplynutí jedného roka.

Predvolená investičná stratégia 

Každý sporiteľ, ktorý vstúpi do druhého piliera, bude mať nastavenú automaticky Predvolenú investičnú stratégiu (PIS). Zákon touto zmenou podporuje to, aby sporitelia do 50 rokov veku mali úspory v indexových fondoch. Indexové fondy sú vo svojej podstate akciové fondy, ktoré vyžadujú dlhší časový horizont s cieľom vyššieho zhodnotenia. Po dosiahnutí 50 rokov sa pomerovo zníži jeho zastúpenie v majetku klienta o 4% ročne. Tieto sa budú presúvať do konzervatívneho dlhopisového fondu s cieľom zabrániť kolísaniu investície k približujúcemu sa dôchodku.

Táto novinka platí pre nových sporiteľov DSS a pre tých, ktorí doposiaľ žiadnu investičnú stratégiu nastavenú nemali (pasívni sporitelia). Existujúci sporitelia môžu o nastavenie tejto stratégie požiadať.

Na čo si treba dať pozor:

Klienti budú mať možnosť z predvolenej investičnej stratégie sa tzv. vyviazať. O vyradenie je potrebné požiadať DSS, a to v termíne do 31.mája 2023. Túto stratégiu však treba vnímať ako pridanú hodnotu vašej investície, pretože napomáha maximalizovať vaše výnosy. Ponechávanie príspevkov iba v dlhopisových fondoch naopak vaše úspory znehodnocuje. 

Na záver ešte uvedieme, že presun úspor sa bude uskutočňovať postupne od júla 2023 do konca roku 2025. Presun sa bude týkať pasívnych sporiteľov podľa harmonogramu, ktorý zo zákona má každá DSS povinnosť uviesť na svojom webovom sídle. Pokiaľ si chcete overiť, či sa vás tento presun týka, môžete si to skontrolovať na linkoch nižšie:

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ...

Súvisiace články

Poistenie

Nezabúdajme na poistenie aj do našich hôr

Stanislav Rusnák

Stanislav Rusnák 18.01.2024

Hypotéky

Štátny príspevok pre mladých: Zmeny v roku 2024

Andrej Karpat

Andrej Karpat 09.01.2024

Hypotéky

Štátna pomoc pri splácaní úveru na bývanie

Andrej Karpat

Andrej Karpat 04.01.2024

Hypotéky

Konsolidácia úverov bez overovania výšky príjmu

Andrej Karpat

Andrej Karpat 08.12.2023

Hypotéky

Financovanie výstavby domu ŠFRB alebo Hypotékou? 

Andrej Karpat

Andrej Karpat 31.10.2023

Hypotéky

Financovanie bývania Stavebnou sporiteľňou

Andrej Karpat

Andrej Karpat 16.08.2023

Hypotéky

Dopady zmeny štátneho príspevku pre mladých

Andrej Karpat

Andrej Karpat 17.07.2023

Hypotéky

Zvýšenie životného minima zníži klientom limit úverov

Andrej Karpat

Andrej Karpat 02.06.2023

Dôchodok

Zmeny v 2. pilieri platné od 1. mája 2023

08.05.2023

Hypotéky

Blíži sa výročie fixácie, oplatí sa mi refinancovať úver?

Andrej Karpat

Andrej Karpat 16.12.2022