Ako a kedy strhávajú banky prvú splátku hypotéky

Prvá splátka hypotéky

Pri finalizácii celého procesu žiadosti o hypotéku dostávam často od klientov nasledovné otázky: Kedy nám odíde prvá splátka hypotéky? Prečo mi prvá splátka ešte neodišla? Prečo mi odišla prvá splátka hypotéky v inej výške ako sa dohodlo? Klientom často pripomínam, že v čase prvej splátky by mali mať na účte pripravenú dostatočnú sumu peňazí na jej úhradu. V opačnom prípade nedôjde k jej úhrade, čo znamená nepríjemný zápis do úverového registra. Klientov teda pomerne často sprevádza nepokoj a obavy, ak sa s prvou splátkou udeje niečo neočakávané, na čo neboli pripravení. V tomto článku sa dozviete, ako a kedy banky strhávajú prvú splátku hypoték.

Banky majú rozdielne pravidlá pri sťahovaní prvej splátky po načerpaní úveru. Ak sa napríklad úver načerpá 10. dňa v mesiaci a klient ma nastavenú splátku k 15. dňu v mesiaci, tak si postupne zodpovieme otázku: Kedy a v akej výške odíde prvá splátka z účtu?

ČSOB:

Prvá splátka sa sťahuje z účtu nasledujúci mesiac po načerpaní úveru, ale nie v plnej výške, ale len vo výške úroku.

VÚB:

Spravidla banka posiela splátkový kalendár, kde vám vypočíta iba úrok a po zápise záložného práva na katastri banka zasiela nový splátkový kalendár, kde už vám rozpíše úrok aj istinu. Prvá splátka teda spravidla je iba úrok a je sťahovaná až nasledujúci mesiac po čerpaní. V prípade rýchleho zápisu záložného práva vám môže banka aj v prvom mesiaci po čerpaní zaslať nový splátkový kalendár už s riadnou splátkou a splátka sa stihne stiahnuť v plnej výške.

Tatra banka:

Splátku úveru vám banka stiahne v závislosti od dátumu splátky v mesiaci. V prípade, že nastane čerpanie úveru ešte pred dňom splátky v danom mesiaci, banka si stiahne splátku v plnej výške. Ale časť úroku vám je alikvotne vypočítaná za počet dní od čerpania po deň splátky a zvyšná časť splátky, ktorá by mala byť pripísaná na úrok je prvý mesiac zaslaná na časť istiny.

SLSP:

Splátku vám banka stiahne až nasledujúci mesiac po čerpaní v plnej výške podľa splátkového kalendára uvedeného v úverovej zmluve. V prípade, že sa úver načerpá v nasledujúci mesiac po podpise úveru, prvá splátka sa stiahne v daný mesiac. Čerpanie v danom mesiaci, ale musí nastať pred dňom splátky.

UniCredit:

Banka vám stiahne ako prvú splátku úveru v nasledujúci mesiac po čerpaní úveru a to iba časť úroku.

Prima banka:

Splátka úveru sa sťahuje závislosti od dátumu splátky v mesiaci. Ak čerpanie nastane minimálne 3 dni pred dohodnutým dňom splátky v tom istom mesiaci, banka si stiahne splátku v plnej výške, ale časť úroku je alikvotne vypočítaná za počet dní od čerpania po deň splátky. Zvyšná časť splátky, ktorá by mala byť pripísaná na úrok je prvý mesiac zaslaná na časť istiny. Zvyšná nezaplatená časť úroku za prvý mesiac vám banka rozpočíta a pripočíta k mesačnej splátke po zvyšnú dobu fixácie.

mBank:

Splátku úveru vám banka stiahne v závislosti od dátumu splátky v mesiaci. Ak čerpanie nastane pred dňom splátky v tom istom mesiaci, banka si stiahne splátku v plnej výške. Ale časť úroku je alikvotne vypočítaná za počet dní od čerpania po deň splátky a zvyšná časť splátky, ktorá by mala byť pripísaná na úrok je prvý mesiac zaslaná na časť istiny.

OTP:

Prvú splátku vám banka stiahne z účtu nasledujúci mesiac po načerpaní úveru, ale nie v plnej výške, len vo výške úroku.

Treba ale dodať, že v prípade úveru na výstavbu nehnuteľnosti takzvaným tranžovým čerpaním, banky majú úplne iné pravidlá sťahovania splátok úveru.

Na záver:

Ak kupujete nehnuteľnosť cez developerský projekt prečítajte si o celom procese kúpy v článku nášho kolegu. O všetkom čo potrebujete vedieť vás informuje váš sprostredkovateľ. O výhodách hypotéky sprostredkovanej cez finančného poradcu sa dočítate v mojom článku Hypotéka vyriešená pomocou sprostredkovateľa. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte konktaktovať.