Postačí pri ceste do zahraničia len európsky preukaz zdravotného poistenia?

Začína sa dovolenkový čas a mnohí z nás cestujú mimo územia SR. Čo všetko nám uhradí tzv. „Európsky preukaz zdravotného poistenia“ a čo kryje „komplexné cestovné poistenie“? 

 V akých krajinách platí Európsky preukaz zdravotného poistenia a čo kryje

V prvom rade sa európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) vzťahuje len na krajiny Európy. Pri ceste mimo Európu (aj do Tunisu, Egypta či Turecka) sa naň nemôžete spoľahnúť vôbec. Najdôležitejšie obmedzenie EPZP súvisí s jeho rozsahom krytia. EPZP máte síce zadarmo, ale kryje výlučne zdravotnú starostlivosť v liečebnom zariadení, ktoré je v danej krajine napojené na ich systém verejného zdravotníctva a to výlučne v rozsahu danej krajiny.

Niektoré letoviská nedisponujú lekárskym zariadením financovaným z verejného zdravotníctva a do najbližšej „verejnej nemocnice“ by ste sa museli dopraviť aj niekoľko kilometrov, čo v urgentných prípadoch nemusí byť dobrý nápad. V iných krajinách majú zase systém verejného zdravotníctva postavený na širokej škále poplatkov či spoluúčastí, ktoré si hradia aj tamojší obyvatelia. V prípade zdravotných problémov či úrazu, si musíte hradiť rovnaké poplatky u lekára a za lieky, ako miestni. Ak absolvujete ošetrenie v súkromnom liečebnom zariadení musíte zaplatiť celú liečbu. EPZP navyše nekryje transport pacienta späť na Slovensko a neuhradí ani prevoz telesných pozostatkov v prípade náhleho úmrtia v cudzine.

Komplexné cestovné poistenie a jeho výhody

Ak sa chcete týmto limitom vyhnúť, spíšte si komplexné cestovné poistenie v komerčnej poisťovni. Okrem toho, že vyššie uvedené obmedzenia už sú štandardnou súčasťou poistenia liečebných nákladov, máte možnosť pripoistiť si tiež batožinu, zodpovednosť za škodu, právnu ochranu, storno poplatky cestovných kancelárií, či meškanie letu.

V obľube sú dnes viaceré portály porovnávajúce cenu poistenia, odporúčam však nezamerať sa len na cenu. Produkty cestovného poistenia sa líšia rozsahom a maximálnym limitom pripoistení. Odporúčam uzavrieť si také poistenie, ktoré čo najviac vyhovuje Vašim požiadavkám a Vašej destinácii. Ak cestujete do krajín s vysokými cenami zdravotnej starostlivosti je vhodnejší vyšší limit liečebných nákladov. Poistenie právnej ochrany je určite dôležitejšou súčasťou ciest do exotických, ale rozvojových krajín s vyššou mierou kriminality. Poistenie meškania letu Vám zase bude nanič pri ceste autom do Chorvátska.

Na záver ešte praktická rada. Ak trpíte chronickým ochorením a potrebujete pravidelne nejaké lieky, dobre sa zásobte pred cestou. Ak Vám lieky dôjdu a necháte si ich v zahraničí predpísať, pravdepodobne Vám to poisťovňa neuhradí, keďže ste si ich mohli predpísať aj doma. A ak ste vynechali preventívnu prehliadku u svojho zubára, tak nech Vás radšej v zahraničí zuby nerozbolia. 

Cestovné poistenie je komplexná téma preto sa o výbere cestovného poistenia a pripoistení poraďte s vašim finančným sprostredkovateľom. Želám príjemný oddych a šťastný návrat.

Zdroj: vlastné spracovanie