Odklad splátok úveru z dôvodu pandémie COVID-19

Život prináša rôzne nepredvídateľné situácie a jednou z nich je pandémia spôsobená vírusom COVID-19. Mnoho ľudí sa zo dňa na deň dostalo do situácie, na ktorú je len veľmi ťažké sa pripraviť. Kto má nárok na odklad splátok úveru? Komu sa to oplatí a aké to môže mať následky?

Požiadať o odklad splátok ja možné maximálne na deväť mesiacov odo dňa splatnosti najbližšej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splátok. Zákon nadobudol platnosť 9.4.2020 a od tohto dátumu môžete požiadať o odklad. Odklad môžete počas doby odloženia splátky ukončiť aj skôr a pokračovať v splácaní úveru. Požiadať o odklad však môžete iba raz a kedykoľvek počas pandémie. Odložením splátky sa neplatí banke úrok a istina. Po ukončení odkladu splátok sa doba úveru predĺži o dobu pozastavenia splátok. Prípadne môžete navýšiť mesačnú splátku úveru, tak aby pôvodná splatnosť zostala zachovaná.

V akých prípadoch nemáte nárok na odklad splátok úveru?

  • v prípade, že meškáte so splátkou úveru, pri ktorom žiadate o odklad splátok viac ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok
  • Ak ste k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom
  • Ak žiadosť o odklad splátok nebola riadne vyplnená

Banka je povinná pri prípadnom zamietnutí žiadosti o odklad splátok do 30 dní od podania žiadosti oznámiť klientovi zamietnutie aj s následným vysvetlením zamietnutia. 

Banku je možné požiadať o odklad splátok úveru:

  • písomnou formou
  • pomocnou internetbankingu

pričom formulár žiadosti nájdete na internetovej stránke Vašej banky, alebo vo Vašom internetbankingu

V prípade viacerých účastníkov na úvere, stačí keď požiada o odklad aspoň jeden z nich.

V prípade nových úverov môžete odklad splátky urobiť najskôr po 30 dňoch od prvej splátky.

Odklad splátok z dôvodu pandémie koronavírusu nebude zapísaný do úverového registra a v budúcnosti nespôsobí zhoršenie hodnotenia klienta v bankách.

Počas odložených splátok môžete úver jednorázovo celý vyplatiť, alebo začať splácať časť úveru.

Odklad splátok sa však netýka poistenia úveru. Poistenie počas odkladu splátok musíte naďalej platiť. V prípade jeho neplatenia poistenie zanikne.

Odklad splátky úveru so štátnym príspevkom pre mladých

Štátny príspevok nezanikne a doba využívania štátneho príspevku sa predĺži o pozastavené obdobie splátok. Počas odkladu splátky ale nemôžete úver navyšovať.

Kto by mal odklad splátok využiť? 

Ľudia so zníženým príjmom z dôvodu COVID-19, ktorým hrozí nesplácanie úveru, alebo iná ťažká životná situácia súvisiaca s pandémiou. Netreba však zabúdať, že nezaplatené úroky bude potrebné banke vrátiť a preto zvážte odklad splátok v prípade, že sa Vaša životná situácia v rodine nezhoršila. 

V prípade, že rozmýšľate nad tým či budete môcť po odklade úver refinancovať, viac na túto tému sa dočítate v mojom článku Refinancovanie úveru po „Covid“ odklade splátok. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.