Refinancovanie úveru s bezúčelovým navýšením

V poslednom období rapídne porástli ceny nehnuteľností a spolu s týmto javom sa mnohým z Vás vynorila otázka, či môžem navýšiť svoju hypotéku aj bez dokladovania účelu. A ak áno, tak do akej výšky. V tomto článku sa dozviete za akých podmienok je u vás možné refinancovanie úveru s bezúčelovým navýšením.

Refinancovanie úveru s bezúčelovým navýšením

V prvom rade by som chcel zdôrazniť, že navyšovanie hypotéky odporúčam, len ak je to skutočne nevyhnutné (napr. ak navýšenie slúži ďalšiemu zhodnoteniu nehnuteľnosti, alebo má pomôcť zvýšiť Váš príjem, ušetriť na úrokoch iných úverov, či nadobudnúť inú nehnuteľnosť) a neodporúčam neuvážené navyšovanie hypoték (napríklad kvôli dovolenke, autu, spotrebnému tovaru a pod.). Každopádne vo viacerých prípadoch sa Vám môže hodiť, ak svoju hypotéku dokážete navýšiť bez dokladovania účelu, bez fotiek, faktúr či iných čestných prehlásení.

Navýšenie hypotéky bez overenia príjmu

Každá banka má trochu iné podmienky, za ktorých je možné hypotéku bezúčelovo navýšiť. Prehľad týchto podmienok nájdete nižšie v článku. Rátajte s tým, že pri navyšovaní hypotéky banka bude overovať výšku vášho príjmu. Keď chcete navýšiť svoju hypotéku bez overenia príjmu, tak všetky banky sa riadia zákonom, podľa ktorého môžete takto hypotéku navýšiť len o 5%, maximálne však o 2.000€. Ak napríklad máte hypotéku 30.000€, tak navýšiť si ju môžete len o 1.500€. Ak však máte hypotéku hoci aj 100.000€, tak bez overenia príjmu si ju navýšite beztak len o 2.000€.  Akékoľvek vyššie navýšenie hypotéky sa môže urobiť len s overením príjmu klienta.

Navýšenie hypotéky s overením príjmu

Pri refinancovaní Vašej hypotéky s navýšením o viac ako 2.000€ sú spojené aj poplatky zo strany banky. Refinancovanie s navýšením viete urobiť v rámci svojej aktuálnej banky, alebo ju preniesť a navýšiť v konkurenčnej banke. Keďže v tomto procese vyplácate svoju pôvodnú hypotéku a nahrádzate ju novou (vyššou) hypotékou, tak si banka má právo účtovať poplatok za predčasné splatenie pôvodnej hypotéky vo výške 1% z vyplácanej sumy. Ak zostávate v súčasnej banke, tak  je možné dojednať zníženie, alebo odpustenie takéhoto poplatku. Ak refinancovanie s navýšením urobíte v novej banke, tak si vyberte takú, ktorá aktuálne prepláca uvedený 1%-ný poplatok. Keď chcete využiť skutočnosť, že hodnota Vašej nehnuteľnosti porástla, tak počítajte aj s nákladom na znalecký posudok, ktorým banke preukážete aktuálnu hodnotu Vášho bytu či domu.

Možnosti bezúčelového navýšenia hypoték v jednotlivých bankách

VÚB

Vo VÚB viete svoju hypotéku bezúčelovo navýšiť aj do 90% hodnoty nehnuteľnosti – LTV (závisí hlavne od lokality nehnuteľnosti avšak aj od bonity klienta), maximálne do výšky 150.000€. Banka v súčasnosti neprepláca 1% poplatok za predčasné splatenie z inej banky. Pri navýšení v rámci VÚB o viac ako 15.000€ banka tento poplatok z pôvodnej hypotéky odpustí.

SLSP

SLSP viete hypotéku bezúčelovo navýšiť tak, že z novej výšky hypotéky môže byť bezúčelových len 20%. (Alebo jednoduchšie povedané: pôvodnú hypotéku viete navýšiť o 25%.) Navýšená hypotéka však nemôže presahovať viac ako 80% LTV. Vyššie uvedené však neplatí, ak si svoju hypotéku navyšujete len do 70% LTV. Banka v súčasnosti neprepláca 1% pokutu za prechod z inej banky. Pri navýšení v rámci SLSP banka odpustí poplatok za predčasné splatenie ak úver navyšujete o viac ako 7.000€, inak počítajte s poplatkom 1% z výšky pôvodného úveru, min. 149€.

Tatra banka

Tatra banka vie bezúčelovo poskytnúť 10% navyše k aktuálnej hypotéke (musíte sa však zmestiť do 80% LTV) a v súčasnosti prepláca 1% poplatok za predčasné splatenie úveru z inej banky. Pokiaľ chcete úver navýšiť v rámci banky, tak počítajte s 1% poplatkom.

ČSOB

ČSOB dokáže bezúčelovo (len s čestným prehlásením) navýšiť aktuálny úver maximálne o 50.000€, nie však viac ako do 80% LTV. Banka neprepláca 1% pokutu pri refinancovaní úveru z inej banky, ale vráti klientovi max. 3 splátky (podľa výšky úveru poskytnutého ČSOB bankou). Za navýšenie v rámci banky je poplatok 90€.

UniCredit

V UniCredit môže byť z novej výšky úveru maximálne 40% bezúčelových, resp. 60% z nového úveru musí tvoriť pôvodný úver. Ak sa Vám to ťažšie interpretuje, tak si stačí pamätať, že pôvodný úver si viete bezúčelovo navýšiť o 66,6667%, resp. o dve tretiny. Pričom nový úver zároveň nesmie byť vyšší ako 80% LTV. Banka v súčasnosti neprepláca pokutu za predčasné splatenie úveru z inej banky. Pri refinancovaní a navýšení v rámci banky sa nevyhnete poplatku vo výške 1% zo zostatku vyplácaného úveru

OTP

OTP banke bezúčelové navýšenie funguje rovnako ako v UniCredit. Teda navýšenie je možné o 2/3 pôvodného úveru maximálne však do 80% LTV. OTP navyše prepláca poplatok za vyplatenie úveru v inej banke, avšak nový úver musí mať obdobie fixácie aspoň 5 rokov. Pri navýšení v rámci OTP banka účtuje poplatok vo výške 1%. Môžete však požiadať o jeho odpustenie či zníženie a nezriedka takejto žiadosti aj vyhovejú.

Prima banka

Ak prenášate úver do Prima banky z inej banky, tak bezúčelovo ho vedia navýšiť do 50% LTV. Ak je toto navýšenie vyššie ako 2.000€, tak Vám už banka nepreplatí poplatok za predčasné splatenie úveru z inej banky. Pri prenose hypotéky bez navýšenia poplatok v súčasnosti preplácajú. V Prima banke nedokážu urobiť vyplatenie vlastného úveru novým (navýšeným) úverom v rámci banky. Nevedia teda urobiť „navýšenie“ hypotéky, tak ako v iných bankách. Jediný spôsob ako sa dostať k peniazom navyše je vziať si tam druhú hypotéku.

Poštová banka

Poštovej banke je možnosťou bezúčelovo navýšiť úver o 40%. Navýšenie viete urobiť maximálne do 80% LTV, avšak tie najvýhodnejšie úrokové sadzby ma Poštová banka pod 70% LTV. Banka v súčasnosti neprepláca pokutu za predčasné splatenie úveru z inej banky. Ak chcete úver refinancovať a navýšiť v rámci banky, tak poplatok Vám odpustia ak si úver navýšite o viac ako 10.000€. Inak Vám banka v tomto procese zaúčtuje poplatok vo výške 1% zo zostatku refinancovaného úveru.

mBank

mBank je bezúčelové navýšenie hypotéky možné tak, že nový (navýšený) úver musí obsahovať pôvodnú výšku úveru zo 70%. Resp. v novom úvere môže byť bezúčelových 30%. Alebo inak: pôvodný úver si viete bezúčelovo navýšiť o cca 42,86%. Banka v súčasnosti neprepláca pokutu za predčasné splatenie úveru z inej banky. Ak chcete navýšiť hypotéku v rámci banky, tak počítajte s poplatkom 1% zo zostatku úveru, ktorý sa odpustiť nedá.

Na záver

Refinancovanie úveru s bezúčelovým navýšením odporúčam len ak je to nevyhnutné, prípadne užitočné. Pri navýšení hypotéky to v prvom rade skúste vo svojej banke. Ak sa však vo svojej banke neviete vyhnúť vysokým poplatkom, tak zvážte pri refinancovaní a následnom navýšení úveru inú banku. Najmä takú, ktorá Vám preplatí poplatok za predčasné splatenie pôvodného úveru, čím si v celom procese výrazne znížite náklady. Posledným nevyhnutným nákladom pri refinancovaní s navýšením je poplatok na katastri za zavkladovanie nových záložných zmlúv.

Ak ste využili počas pandémie odklad splátok a chceli by ste refinancovať, prečítajte si podmienkach bánk v našom článku. O poplatkoch pri refinancovaní úveru sa môžete dočítať v článku od nášho kolegu Daniela Biroša.

Zdroj: Vlastné spracovanie