Mám vytopený byt a poisťovňa mi vyplatila málo, prípadne nevyplatila nič! Prečo?

Pred nedávnom mal jeden z mojich klientov nepríjemnú skúsenosť s vytopením. Vytopil ho sused a jeho poisťovňa mu z celkovej škody (vo výške cca 3.000€) preplatila neuveriteľných 181€. Ak Vás zaujíma, prečo poisťovňa postupovala takto a čo robiť, aby sa to nestalo aj Vám, tak čítajte ďalej. Dočítate sa viac o tom, v akých prípadoch poisťovňa nepreplatí vzniknutú škodu pri tom keď máte vytopený byt v celom rozsahu.

Príčin môže byť niekoľko:

V poistnej zmluve nie je dojednané vzniknuté riziko

Vodovodné škody nebývajú kryté v tých najnižších resp. základných balíkoch poistenia. Ak ste si v snahe ušetriť dojednali len základný súbor poistenia, tak s veľkou pravdepodobnosťou Vám poisťovňa nepreplatí vzniknuté vodovodné škody.

Nie je dojednané súčasne poistenie nehnuteľnosti a domácnosti.

S týmto problémom sa stretávam relatívne často. Ak má klient na byt hypotéku, tak banka trvá len na poistení nehnuteľnosti. Niektorí klienti tak v snahe znížiť náklady si nepoistia aj domácnosť. Ak Vás potom vytopí sused, tak Vám poisťovňa preplatí nové omietky, podlahu či maľby. Nepreplatí však nové koberce, nábytok či elektroniku.

Na druhej strane iní klienti majú staršie zmluvy, v ktorých majú poistenú len domácnosť. Urobili tak v mylnom presvedčení, že poistenie nehnuteľnosti nepotrebujú, keďže „bývajú v byte a nie v dome“. V takom prípade je poistené len zariadenie bytu (nábytok, spotrebiče, veci osobnej potreby) a nehnuteľnosť je poistená len v obmedzenej miere ako poistenie „stavebných súčastí“. Staršie zmluvy majú navyše nedostatočné krytie.

Práve o tom sa nedávno presvedčil aj môj klient z úvodu článku. Jeho staršie poistenie obsahovalo len poistenie domácnosti na 300.000 Sk (necelých 10.000€). V rámci tohto poistenia boli kryté stavebné súčasti len na 1% z poistnej sumy, teda na 3.000 Sk (necelých 100€). Poisťovňa mu z pomerne rozsiahlej faktúry za opravy (na sumu takmer 3.000€) preplatila len jednu poškodenú skrinku a spomínané 1% za poškodenie stavebných súčastí – spolu 181€. Našťastie to v jeho prípade dopadlo dobre. Sused, ktorý ho vytopil, mal poistenie zodpovednosti za škodu a jeho poisťovňa preplatila zvyšok spôsobených škôd.

Ak chcete vedieť viac o tom, ako poisťovne postupujú pri riešení vodovodných škôd v bytoch, tak si kliknite na tento článok.

„Občianska zodpovednosť za škodu“ vs. „zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti“.

Poisťovne rozlišujú medzi poistením zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti a poistením občianskej zodpovednosti za škodu.

Ak škoda vznikla činnosťou poisteného (zlá manipulácia s práčkou, nezastavený kohútik, poškodenie potrubia pri svojpomocných opravách …), tak poisťovňa preplatí vzniknutú škodu na majetku vytopeného suseda z tzv. „občianskej zodpovednosti za škodu. Toto poistenie sa v niektorých prípadoch vzťahuje na poistenie domácnosti. Ak nemáte poistenú domácnosť a nepoistili ste si samostatne „občiansku zodpovednosť za škodu“, tak takto vzniknuté škody poisťovňa Vášmu susedovi pravdepodobne nepreplatí.

Keď škoda vznikla inak ako Vašou činnosťou (napr. prasknuté potrubie, puknutý starý radiátor), tak vzniknutú škodu poisťovňa preplatí z poistenia „zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti“. Ak máte dojednané len poistenie domácnosti, tak sa Vám môže stať, že takto za takto vzniknutú škodu budete niesť zodpovednosť sám (bez spoluúčasti poisťovne), pretože poisťovňa Vám poistila „len“ občiansku zodpovednosť za škodu.

Pozn.: v niektorých produktoch poisťovní majú poistenie automaticky „obe zodpovednosti“ súčasne a nepoisťujú sa samostatne.

Poistná suma nepostačuje na krytie spôsobených škôd.

Toto je problém hlavne starších poistných zmlúv. Ak máte napr. byt poistený na 50.000€, ale jeho trhová hodnota je 100.000€, tak ho máte „podpoistený“ o 50%. Poisťovňa Vám preto môže krátiť každé plnenie o rovnakých 50%. Teda z prípadnej celkovej škody vo výške 5.000€ uvidíte len 2.500€. Poistenie Vášho bytu teda nepodceňujte a pravidelne si aktualizujte rozsah poistenia, tak aby zodpovedal trhovej cene Vášho bytu. Podpoisteniu sa viete do veľkej miery vyvarovať aj indexovaním svojej poistky, tzn. že poisťovňa bude každoročne navyšovať poistenie Vášho bytu podľa rastu inflácie.

Záver

Keď ste sa pri čítaní dostali až sem, tak teraz je najlepší čas pohľadať Vaše poistenie bytu a nazrieť doň. Následne ten proces zopakujte aspoň každé 2-3 roky. Ak sa v tej zmluve nevyznáte, tak ju preberte so svojím sprostredkovateľom, alebo zašlite na analýzu niekomu dostatočne skúsenému (napríklad niekomu ako som ja).