Hypotéka – zahraničný príjem

Hypotéka a zahraničný príjem

V poslednom čase čoraz viac Slovákov pracujúcich v zahraničí uvažuje o kúpe nehnuteľnosti, aby po návrate domov mali zabezpečené bývanie. Počas doby, kým sa vrátia domov, prenajmú nehnuteľnosť a podnájomník im spláca úver a náklady na byt. Prípadne sa im o nehnuteľnosť zatiaľ stará rodinný známy. Hypotéka a zahraničný príjem je častým predmetom diskusie so Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

Možnosti získania hypotekárneho úveru pre Slováka pracujúceho v zahraničí

Príjem

Väčšina bánk akceptuje príjem iba v eurách, okrem štyroch bánk, ktoré akceptujú príjem aj v inej mene. Tieto banky sa však môžu líšiť v tom aké percento financovania nehnuteľnosti takému klientovi poskytnú. Ďalšia z bánk štandardne akceptuje príjem len v mene euro, ale v prípade ručiteľa s príjmom na SR vedia akceptovať aj príjem v inej mene.

Potvrdenie o príjme

Bez potvrdenia o príjme na tlačive banky sa pri žiadosti o úver nepohnete. Potvrdenie obsahuje informáciu o výške príjmu, údaje o zamestnávateľovi, o žiadateľovi o úver a obsahuje tiež kontakt na osobu, ktorú vie banka kontaktovať  v prípade overenia príjmu.

Overenie príjmu

Banky sú opatrnejšie pri príjme zo zahraničia, preto pri overovaní príjmu niekedy telefonicky alebo mailovo kontaktujú zamestnávateľa a ten im musí potvrdiť, že žiadateľ o úver je u nich zamestnaný. Nerobia to však všetky banky. Niektoré kontaktujú zamestnávateľa len pri náhodne vybranom klientovi. Jedna banka nekontaktuje zamestnávateľa vôbec, ale požaduje aby klient pracoval u daného zamestnávateľa minimálne 12 mesiacov nepretržite.

Dĺžka pracovného pomeru

Banky zväčša vedia poskytnúť úver len klientom, ktorí pracujú u jedného zamestnávateľa viac ako 12 mesiacov. Vo výnimočných prípadoch vedia niektoré banky akceptovať aj kratšiu dobu zamestnania (napr. 4 – 6 mesiacov, ale súhrnný príjem sa priemeruje za obdobie 6 mesiacov).

Výpisy z účtu

Banky si okrem potvrdenia o príjme žiadajú aj výpisy z účtu, kam potvrdený príjem prichádza. Obyčajne za 2 až 12 mesiacov, záleží od banky, v ktorej sa úver vybavuje.

Výplatné pásky

Pri podaní žiadosti do banky,  kde je podmienkou minimálna doba v jednom zamestnaní 12 mesiacov, je potrebné aby ste doložili aj výplatné pásky za posledné dva mesiace.

Pracovná zmluva

Banky k žiadosti o úver požadujú kópiu pracovnej zmluvy, ideálne keď máte zmluvu uzavretú na dobu neurčitú. Zmluva by mala byť v nemeckom, anglickom, alebo českom jazyku. Pracovné zmluvy v inom jazyku by ste mali dať úradne preložiť do slovenčiny, alebo do jedného zo spomínaných jazykov.

Výška financovania

Ako som vyššie uviedol, banky bývajú opatrnejšie pri príjme zo zahraničia a preto ponúkajú maximálne 80%-né financovanie nehnuteľnosti. Vyššie percento financovania banky povoľujú iba na výnimku. Banky vedia schváliť aj 90%-né financovanie, záleží ale od lokality nehnuteľnosti a vyhodnotenia bonity klienta. Po zmenách a sprísňovaní podmienok v bankách je to už skôr výnimkou ako pravidlom.

Zaujímavosť

Pri podaní žiadosti v niektorých bankách stačí , keď klient naskenuje potrebné doklady zo zahraničia, banka mu následne úver schváli a originály dokladov prinesie až k podpisu úveru. Výhodou tejto možnosti je časová úspora pri posielaní potvrdení zo zahraničia.

Netreba zabúdať na to, že schválenie takého úveru býva časovo náročnejšie a musíte si pripraviť väčší časový priestor a byť trpezlivejší. Napriek vynaloženej snahe sa môže z rôznych dôvodov stať, že banka úver nakoniec neschváli. V prípade vyhliadnutej nehnuteľnosti pamätajte, že potrebujete zmluvne dohodnúť s realitnou kanceláriou vrátenie zaplatenej zálohy v prípade zamietnutia úveru.

Predschválenie úveru

Existuje možnosť, nechať si v banke najprv overiť výšku a existenciu príjmu. Je možné získať aj tzv. „hypotekárny certifikát“, po jeho schválení je potrebné do 3 mesiacov doložiť kupovanú nehnuteľnosť.

Podpis úveru na splnomocnenie

Vzhľadom k tomu, že klienti zvyknú byť kvôli pracovným povinnostiam dlhodobo mimo SR, tak sa zaujímajú o možnosť podpisovať úver na základe splnomocnenia. Banky takýto postup umožňujú, avšak splnomocnenie musite overiť na tlačive danej banky. Následne úver podpíše poverená osoba.

Živnosť v zahraničí

Čoraz častejšie pracujú Slováci v zahraničí ako SZČO. Iba jediná banka vie akceptovať živnosť zo zahraničia presnejšie len z Čiech.

V poslednej dobe sa mi podarilo pomôcť vybaviť úver pre Slovákov, ktorí pracujú v Nemecku, Švajčiarsku, Anglicku, Česku, Dánsku, či v Austrálii, Španielsku, Rakúsku.

V prípade záujmu alebo bližších informácií o problematike úverov pre klientov so zahraničným príjmom ma neváhajte kontaktovať. Hypotéka a zahraničný príjem je komplexná téma, pokiaľ sa chcete dozvedieť viac rád vam odpoviem na všetky otázky.

Zdroj: vlastné spracovanie