Pnka a žiadosť o úver. Pnka a životné poistenie

V živote sa stávajú situácie, kedy sa človek rozhodne ísť na PN a vedú ho k tomu objektívne dôvody. V praxi sa však stretávam občas aj s tým, že sa PN čerpá účelovo a neuvážene. Článkom sa snažím poukázať na následky, kedy dlhodobý pobyt na PN môže mať vplyv na zhoršenie možností využiť služby bánk alebo poisťovní v budúcnosti. Pnka a žiadosť o úver či poistenie podliehajú v bankách rôznym pravidlám.

PN a jej dopad na schválenie hypotéky

V procese schválenia hypotéky sa v prvom rade posudzuje príjem žiadateľov.

Dôležité je však uvedomiť si, že v čase PN je Váš príjem znížený, tzn. nedostávate ho v plnej výške. Tým sa Váš priemer za 3-6 mesiacov zníži. Banka si výšku Vášho príjmu overuje prostredníctvom odvodov do Sociálnej poisťovne. Nižšie odvody počas trvania PN spôsobia, že Sociálna poisťovňa dopyt z banky nepotvrdí.

Tento stav je pre posúdenie hypotéky prakticky vo všetkých bankách dôvodom pre neschválenie hypotéky. Pre opätovné schválenie je potrebné, aby ste nastúpili do práce. Banka následne posúdi príjem až po skončení PN. V tejto oblasti majú banky rozdielne pravidlá. Vyžadujú sa 1 až 3 mesiace pokračovania  v zamestnaní.

Príklad: Klient, ktorý si plánuje vziať hypotéku, čaká s podaním žiadosti, pretože nemá nájdenú vhodnú nehnuteľnosť. Po nájdení nehnuteľnosti a podaní žiadosti o niekoľko mesiacov neskôr sa ukáže, že bol medzitým napr. 1 mesiac na PN.  Tu môže nastať vyššie uvedený problém.

Ak už na PN naozaj musíte pre zdravotné komplikácie nastúpiť, odporúčame dať si schváliť úver skôr. Dá sa využiť napr. inštitút poskytnutia úveru na nešpecifikovanú nehnuteľnosť. Pri takomto produkte sa vie po preverení príjmu podpísať úverová zmluva a následne je poskytnutý čas na hľadanie vhodnej nehnuteľnosti.

Viac na túto tému si prečítajte v článku od môjho kolegu.

PN a jej dopad na uzatvorenie rizikového poistenia

V poistení platí, že poisťovne nepoisťujú diagnózy, s ktorými klient vstupuje do poistenia. Stávajú sa prípady, kedy sa klient dá vypísať u lekára účelovo, s relatívne neškodnou diagnózou (najčastejšie to býva v súvislosti s bolesťou chrbtice a rehabilitácie si pacient vyberie v rámci PN).

Ak sa klient chce dať neskôr poistiť, vypĺňa zdravotný dotazník. Pokiaľ klient uvedie zdravotné komplikácie z minulosti, poisťovňa mu môže na dané diagnózy upísať drahšie poistné, príp. plnenie na existujúce diagnózy vopred úplne vylúčiť. Prekvapivo, toto ustanovenie môže platiť aj pre poistenie úrazových pripoistení.

Príklad: Klient sa rozhodne pre úrazové pripoistenia a neuvedie príp. diagnózy týkajúce sa chorôb. Úraz sa vzťahuje na náhodné pôsobenie vonkajších síl. Avšak ak ste predtým mali záznam v zdravotnej dokumentácii na akúkoľvek diagnózu chrbtice (hoci banálnu), poisťovňa môže usúdiť, že ide o „zhoršenie choroby následkom úrazu“ a plnenie zamietnuť.

Na záver preto odporúčam premýšľať dopredu pri plánovaní Vašich finančných krokov. Odporúčam poradiť sa so špecialistom. Ak chcete vedieť viac o tom, aké dôsledky Vás v banke či poisťovni čakajú pri PN, tak mi napíšte. Dá sa tak predísť zbytočným komplikáciám pri napĺňaní Vašich cieľov.