Poistenie

Poistenie prenajímaného bytu

Hypotekárny boom spôsobil, že čoraz viac klientov si v poslednej dobe kúpilo aj ďalšiu nehnuteľnosť za účelom prenájmu tretím osobám. Keďže charakter, správanie a povaha budúceho podnájomníka je len ťažko ovplyvniteľná premenná, tak je úplne opodstatnená požiadavka klientov na krytie škôd, ktoré ich podnájomníci spôsobia. Na druhej strane chcú byť aj samotní podnájomníci krytý v prípade, že spôsobia škodu niekomu inému. Nižšie sa dozviete viac o tom:

  • na čo nezabudnúť pri poistení prenajímaného bytu
  • na aké poistenie by mal myslieť podnájomník 
  • ako poisťovne pristupujú k riešeniu škôd, ktoré spôsobia podnájomníci ostatným obyvateľom bytového domu, prípadne samotnému prenajímateľovi
  • ako postupovať pri formách krátkodobého prenájmu (napr. Airbnb a pod.)

Som prenajímateľ – ako si poistiť byt?

Pri poistení bytu musíte v niektorých poisťovniach počítať s prirážkou k ročnému poistnému, ak byt nebude užívať priamo vlastník. Pri výbere poistenia dbajte na to, aby v poistnej zmluve bolo zahrnuté najmä:

  • poistenie škôd, ktoré spôsobí podnájomník tretím osobám – týmto poistením sa chránite v prípade, že Váš podnájomník vytopí, či vydymí susedov, alebo im spôsobí akúkoľvek inú ujmu na majetku, alebo na zdraví. Za škody, ktoré spôsobil podnájomník síce nesie zodpovednosť priamo on, avšak poškodený sused má právo obrátiť sa pri náhrade škody priamo na vlastníka bytu. A vlastník bytu je povinný odstrániť škody, ktoré boli spôsobené osobou, ktorá jeho byt užíva. Preto toto poistenie nepodceňujte. Je tu ešte možnosť uložiť podnájomníkovi nájomnou zmluvou povinnosť spísať si poistenie zodpovednosti za škodu.
  • poistenie škôd, ktoré spôsobí podnájomník priamo prenajímateľovi – niektoré poisťovne umožňujú kryť aj toto riziko. Také poistenie sa Vám zíde najmä ak byt prenajímate aj so svojím zariadením. Hodí sa však tak či tak, keďže podnájomník môže spôsobiť škodu ako na domácnosti, tak aj na nehnuteľnosti. Týmto spôsobom si môžete chrániť svoj majetok v prípade problému s podnájomníkom. 
  • Ako bonus viete od niektorých poisťovní získať aj krytie straty nájmu v prípade poistnej udalosti (požiar, živel, výbuch, zadymenie, vytopenie …). Ak následkom toho bude Váš byt dočasne neprenajímateľný, tak Vám vybrané poisťovne vedia preplatiť časť straty, ktorú tým utŕžite.

Ak poistenie bytu s vyššie uvedenými rizikami nemáte v pláne, tak popracujte na „nepriestrelnej“ nájomnej zmluve, ktorá uloží povinnosť podnájomníkovi uhradiť všetky ním spôsobené škody. Potom už stačí len naháňať svojho podnájomníka, aby všetko aj naozaj uhradil (ideálne v plnej výške) a to nie len Vám, ale aj Vašim susedom, ak spôsobil škodu aj im.

Som podnájomník – ako sa poistiť?

V prvom rade si zistite od prenajímateľa, či disponuje poistením bytu a či sa jeho poistka vzťahuje aj na škody, ktoré spôsobíte jemu, prípadne iným osobám. Ak také poistenie nemá a vy ste zaviazaní nájomnou zmluvou všetko uhradiť, tak si radšej zadovážte poistenie zodpovednosti za škodu. Pamätajte totiž na to, že ak by vlastník bytu musel uhradiť nejaké vami spôsobené škody, tak má právo od Vás žiadať úhradu takýchto nákladov. Nezabúdajte tiež, že Váš majetok nie je poistený voči poistným rizikám ani v prípade, že majiteľ poistenie domácnosti má. Jeho poistka sa totiž vzťahuje len na jeho majetok, nie na Váš. Domácnosť si preto poistite najmä v prípade, že sa sťahujete do podnájmu aj so svojím zariadením. Ak si poistíte svoju domácnosť, tak jeho súčasťou býva aj poistenie spomínané zodpovednosti za spôsobenú škodu.

Forma krátkodobého prenájmu (napr. cez Airbnb)

Ak má poisťovňa plniť podnájomníkom spôsobené škody, tak si pýta nájomnú zmluvu. Pokiaľ teda máte dohodnuté podmienky prenájmu, ktoré Vám podpíše každý podnájomník pred pobytom vo Vašom byte, tak sa na Vás vzťahujú všetky informácie uvedené vyššie. Toto však nebýva bežnou praxou, ak prenajímate byt krátkodobo (napr. cez Airbnb.com), keďže svojich podnájomníkov zväčša ani nevidíte. Ak máte štandardné poistenie bytu podľa rád vyššie, tak Vám v prípade podnájomníkmi spôsobených škôd, bude zrejme nanič. Ak prenajímate byt cez Airbnb, tak si priamo cez ich portál dojednajte aj Airbnb poistenie. Je to jediný spôsob ako kryť škody, ktoré spôsobia nimi sprostredkovaní podnájomníci.

V prípade otázok ohľadom poistenie bytu neváhajte kontaktovať nás alebo vášho finančného poradcu.

So svetom finančných riešení pre klientov som spätý už od roku 2009. Ponúkať nadštandardnú službu pre klienta vnímam ako poslanie a poskytnúť ju každý deň o niečo kvalitnejšie vnímam ako svoju povinnosť, aj keď má byť poskytnutá nezištne.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ...

Súvisiace články

Poistenie

Nezabúdajme na poistenie aj do našich hôr

Stanislav Rusnák

Stanislav Rusnák 18.01.2024

Hypotéky

Štátny príspevok pre mladých: Zmeny v roku 2024

Andrej Karpat

Andrej Karpat 09.01.2024

Hypotéky

Štátna pomoc pri splácaní úveru na bývanie

Andrej Karpat

Andrej Karpat 04.01.2024

Hypotéky

Konsolidácia úverov bez overovania výšky príjmu

Andrej Karpat

Andrej Karpat 08.12.2023

Hypotéky

Financovanie výstavby domu ŠFRB alebo Hypotékou? 

Andrej Karpat

Andrej Karpat 31.10.2023

Hypotéky

Financovanie bývania Stavebnou sporiteľňou

Andrej Karpat

Andrej Karpat 16.08.2023

Hypotéky

Dopady zmeny štátneho príspevku pre mladých

Andrej Karpat

Andrej Karpat 17.07.2023

Hypotéky

Zvýšenie životného minima zníži klientom limit úverov

Andrej Karpat

Andrej Karpat 02.06.2023

Dôchodok

Zmeny v 2. pilieri platné od 1. mája 2023

08.05.2023

Hypotéky

Blíži sa výročie fixácie, oplatí sa mi refinancovať úver?

Andrej Karpat

Andrej Karpat 16.12.2022

Osobné financie

Ktoré finančné produkty si otvoriť pri prvom zamestnaní

Štefan Mačák

Štefan Mačák 25.05.2021

Poistenie

Ako poisťovne pristupujú k plneniu pri diagnóze COVID-19

Štefan Mačák

Štefan Mačák 15.10.2020