Hypotéky

Oplatí sa využiť novomanželskú pôžičku?

20.05.2019

Od 1.júla 2019 bude účinná novela zákona o novomanželských pôžičkách zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Novomanželská pôžička zaujala viacero mojich klientov. Mnohí sa často pýtate kedy, či a za akých podmienok ju môžete využiť. Bližšie odpovede nájdete v tomto článku.

Novomanželskú pôžičku môžete prakticky využiť len na nasledovné účely:

 • kúpa bytu alebo rodinného domu
 • rekonštrukcia bytu alebo rodinného domu

Na novomanželskú pôžičku máte nárok ak:

 • ste zosobášení a máte minimálne 18 a maximálne 35 rokov (platí pre oboch manželov v čase podania žiadosti)
 • vaše manželstvo nie je staršie ako 1 rok (ku dňu podania žiadosti)
 • máte preukázateľný príjem (z podnikania alebo zamestnania)
 • nemáte nedoplatky na daňovom úrade ani v sociálnej a zdravotnej poisťovni
 • váš spoločný manželský príjem nesmie prevýšiť 4-násobok životného minima na jeho domácnosť.
 • máte spoločný príjem vyšší ako 1,3-násobok životného minima domácnosti (po odpočítaní prípadných už existujúcich splátok úverov)

 Sumy životného minima: 

Príklad výpočtu maximálneho možného príjmu domácnosti:Domácnosť s 2 fyzickými osobami a 2 nezaopatrenými deťmi, 4-násobok  životného minima:4 x (205,07 + 143,06 + 2 x 93,61) = 2 141,40 eur. Pre poskytnutie podpory by čistý mesačný príjem takejto domácnosti nemal presiahnuť 2 141,40 eur.

Štátu je skrátka potrebné preukázať, že máte dostatok prostriedkov na to, aby ste boli schopní splácať úver. Schopnosť splácať úver sa posudzuje podľa potvrdenia o príjme (v prípade zamestnanca), alebo podľa daňového priznania (ak ide o podnikateľa). Do výpočtu bonity sa zahŕňajú aj ostatné príjmy (napr. nemocenské dávky, rodičovský príspevok, starobný dôchodok, príjem z vyživovacej povinnosti, príspevok za opatrovanie) ako aj celková výška existujúcich záväzkov. Ďalej aj rodinný stav a počet nezaopatrených detí.

Novomanželská pôžička podmienky:

 • úroková sadzba 1% p.a. počas celej doby splatnosti
 • výška úveru maximálne 15.000€
 • doba splatnosti 15 rokov

Takýto úver má splátku 89,77€/mes. a celková preplatenosť  úveru je 1.158,60€ (tzn. že štátu vrátite o 1.158,60€ viac ako si požičiate). ŠFRB Vám môže na Vašu žiadosť odpustiť 2.000€ z úveru za každé narodené dieťa, ak sa dožije aspoň 1 roku veku (platí aj pre osvojené deti, ktoré budú žiť so žiadateľom v spoločnej domácnosti aspoň 1 rok). Tento benefit si môžete uplatniť maximálne na 3 deti, nesmiete však zabudnúť požiadať oň štát najneskôr jeden rok od narodenia (prípadne osvojenia) dieťaťa. Už pri jednom dieťati teda vrátite štátu menej, ako ste si požičali.

Pri úvere zo ŠFRB musíte ručiť nehnuteľnosťou, ktorej hodnota je min. 1,3-násobok požadovaného úveru (pre odchovanca detského domova a ŤZP min. 1,0-násobok požadovaného úveru) a túto nehnuteľnosť musíte mať poistenú.

Vyššie uvedené podmienky robia z novomanželskej pôžičky produkt, ktorému môžu banky konkurovať len veľmi ťažko, najmä pri rekonštrukciách nehnuteľností. Takisto ju môžete použiť aj na dofinancovanie kúpy nehnuteľnosti (keďže banky teraz schvaľujú úvery vo výške len 80% hodnoty nehnuteľnosti a spotrebné úvery na dofinancovanie sú drahšie ako novomanželská pôžička).

S čerpaním novomanželskej pôžičky však súvisia aj isté negatíva.

Pokiaľ si budete kupovať nehnuteľnosť hypotekárnym úverom z banky a zároveň budete žiadať aj ŠFRB o pôžičku na dofinancovanie kúpy tejto nehnuteľnosti bude potrebné vopred overiť, či komerčnej banke nebude prekážať ťarcha ŠFRB na LV. Banky sa k dnešnému dňu (máj 2019) k tejto otázke nevedeli jednoznačne vyjadriť.

So žiadosťou o novomanželskú pôžičku súvisí aj vyššia administratívna a časová záťaž. V žiadosti sa uvádzajú okrem iných aj údaje o názve stavby, mieste stavby, číslo parcely, údaje o potrebe tepla na vykurovanie, číslo bytu, údaje o kolaudačnom rozhodnutí, prípadne kúpnej zmluve, údaje o ťarchách, ocenenie zo znaleckého posudku, číslo posudku, meno znalca, dátum vyhotovenia posudku. K žiadosti sa tiež dokladá okrem iného aj:

 • právoplatné stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebnému úradu a písomné oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočneniu stavebných úprav nemá námietky
 • výpisy z LV
 • doklad o obstarávacej cene – kúpna zmluva s overenými podpismi zúčastneným strán (notár, matrika)
 • projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom – stavebné výkresy a technická správa navrhovaného stavu po rekonštrukcii
 • energetický certifikát stavby … a iné.

Vyššie spomenuté administratívne nároky môžu byť komplikáciou pri kúpe nehnuteľnosti, kde vás časovo limituje zaplatená záloha, či požiadavka realitky alebo predávajúceho. Zároveň nie je úplne isté či novomanželskú pôžičku aj reálne dostanete. Pôžička sa poskytuje z limitovaného objemu financií vyčlenených zo štátneho rozpočtu a Váš úspech teda bude závisieť aj od počtu ostatných žiadostí občanov.

Na záver

Pokiaľ sa však viete obrniť trpezlivosťou, pripravíte sa na administratívnu záťaž a zároveň Vám čerpanie časovo nesúri, tak novomanželskou pôžičkou môžete veľmi zaujímavo ušetriť (hlavne ak plánujete deti). Ak máte akékoľvek otázky neváhajte sa na mňa obrátiť. V mojom ďalšom článku sa dočítate o tom prečo sa oplatí úver či pôžičku vybaviť pomocou sprostredkovateľa a nie na vlastnú päsť.

Ak kupujete nehnuteľnosť ešte pred svadbou prečítajte si článok od našej kolegyne, ktorá vás upozorní na čo myslieť vopred ešte pred kúpou.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články

Hypotéky

Konsolidácia úverov bez overovania výšky príjmu

08.12.2023

Hypotéky

Pomoc so zvýšenou splátkou úveru – zmeny od 1.6.2024

24.06.2024

Poistenie

Oplatí sa mi havarijné poistenie?

20.06.2024

Investovanie

Ako investovať do ETF fondov, dá sa investovať do ETF fondov aj cez banku?

02.06.2024

Poistenie

Nezabúdajme na poistenie aj do našich hôr

18.01.2024

Hypotéky

Štátny príspevok pre mladých: Zmeny v roku 2024

09.01.2024

Hypotéky

Štátna pomoc pri splácaní úveru na bývanie

04.01.2024

Hypotéky

Financovanie výstavby domu ŠFRB alebo Hypotékou? 

31.10.2023

Hypotéky

Financovanie bývania Stavebnou sporiteľňou

16.08.2023

Hypotéky

Dopady zmeny štátneho príspevku pre mladých

17.07.2023

Hypotéky

Zvýšenie životného minima zníži klientom limit úverov

02.06.2023

Dôchodok

Zmeny v 2. pilieri platné od 1. mája 2023

08.05.2023

Hypotéky

Blíži sa výročie fixácie, oplatí sa mi refinancovať úver?

16.12.2022

Hypotéky

Obmedzuje vás spotrebný úver pri získaní úveru na bývanie? Existuje riešenie.

19.08.2017