Hypotéky

Poistenie schopnosti splácať úver

23.09.2021

Banky sa okrem poskytovania bežných bankových produktov sústredia v poslednej dobe tiež na predaj produktov v oblasti životného poistenia. Najčastejšie sa zameriavajú na poistenie niektorých rizík v súvislosti s čerpaním hypotéky. Klienti sa často mýlia, čo presne banka pod „poistením úveru“ myslí. Najčastejšie si zamieňajú poistenie úveru a poistenie nehnuteľnosti, ktorú pri úvere zakladajú. Poistenie schopnosti splácať úver je dôležitým krokom ak chcete ochrániť seba a svoj majetok v prípade výpadku príjmu.

Povinné poistenie nehnuteľnosti a doplnkové poistenie úveru

Poistenie zakladanej nehnuteľnosti patrí do skupiny neživotného poistenia a  pri čerpaní hypotéky povinné. Jeho podstatou je „vinkulácia“ poistného plnenia v prospech banky. Znamená to, že ak zakladaná nehnuteľnosť napr. vyhorí, poisťovňa prioritne vyplatí z poistného plnenia zostávajúci dlh v banke. Neľutujte niekoľko eur navyše a poistite nehnuteľnosť na takú sumu, za akú by ste si náhradné bývanie v rovnakej kvalite mohli zabezpečiť v prípade totálnej škody.

Pod „poistením úveru“ banka myslí poistenie spadajúce do kategórie životného poistenia a ide  v podstate o poistenie schopnosti splácať úver. Banka týmto spôsobom poisťuje najmä smrť a invaliditu (zväčša len tú od 70%). Takéto poistenie je tiež „vinkulované“ v prospech banky. To znamená, že v prípade smrti, alebo invalidity pošle poisťovňa plnenie priamo banke. Takéto poistenie si však viete vyriešiť aj mimo banku, čo je veľakrát praktickejším riešením hlavne kvôli spomínanej vinkulácii. Správne nastavené životné poistenie je poistenie rizikové (nie investičné), pričom dôležité je poisťovať hlavne veľké riziká ako smrť, invalidita, závažné ochorenia, pracovná neschopnosť (PN) a trvalé následky úrazu.

Čo sú veľké riziká a aké situácie môžu nastať?

Nižšie objasním význam poistenia jednotlivých veľkých rizík na konkrétnych príkladoch a v niekoľkých bodoch:

 Poistné riziko SMRŤ:

 • jediný prípad, kedy by sa dalo upustiť od rizikového poistenia sa týka slobodného a bezdetného klienta. V prípade jeho smrti by sa nehnuteľnosť jednoducho predala a vyplatil by sa dlh v banke.
 • ak je jeden zo žiadateľov zároveň živiteľ rodiny, tak v prípade jeho smrti by celý dlh hypotéky zostal na druhom žiadateľovi. Vo väčšine prípadov je to manžel/manželka. Poistenie smrti kryje práve takéto riziko. Je dôležité vedieť, že ak by aj pozostalí chceli nehnuteľnosť, na ktorej je hypotéka, predať, do času kedy prebehne dedičské konanie sa predaj realizovať nedá. Tzn., že niekoľko ďalších mesiacov sa rodina vystavuje splátkam hypotéky. Určitým riešením môže byť v takomto prípade žiadosť o odklad splátok, táto skutočnosť sa však uchováva v úverovom registri a po dobu nasledujúcich piatich rokov môže znemožniť schválenie ďalšiemu úveru.

Poistné riziko INVALIDITA a Trvalé následky úrazu: 

 • okrem tragickej situácie smrti myslite aj na iné situácie, ktoré človeka môžu dlhodobo pripútať na lôžko alebo dokonca znemožniť vykonávanie svojej pôvodnej profesie. Človek môže následkom choroby alebo úrazu zostať čiastočne alebo plne invalidným, čo rapídne zníži výšku jeho príjmu. Splátka hypotéky však zostáva v rovnakej sume.
 • v prípade rodín s deťmi je absencia životného poistenia hazardom s vlastnou budúcnosťou. Nedá sa totiž predpokladať, že sa 4 členná rodina presťahuje naspäť k rodičom, ani že sa presťahujú do 1-izbového bytu, aby splácali úver s nižšou splátkou.
 • ďalším nemilým príkladom je, ak je nepoistený hlavný živiteľ rodiny (obvykle muž) a manželka je na rodičovskej dovolenke s dvoma deťmi. V prípade výpadku príjmu manžela je nereálne, aby vedela sama utiahnuť výdavky domácnosti a splátku hypotéky. Hoci by sa mohla vrátiť do práce, musela by riešiť komplikácie so starostlivosťou o dieťa a chorého manžela.
 • v akej miere je zdravotný stav človeka nepriaznivý a či znamená pokles schopnosti vykonávať pracovnú činnosť o viac ako 40% (čiastočná invalidita) sa skúma až vtedy, ak takýto stav pretrváva dlhšie ako jeden rok.
 • pri trvalých následkoch úrazu platí prakticky to isté, rozdiel je v tom, že plnenie poisťovne poskytujú len za následky úrazov, ktoré trvajú dlhšie ako jeden rok a plnenie závisí od miery poškodenia končatín alebo orgánov.

Poistné riziká PN a KRITICKÉ OCHORENIA:              

 • pri týchto rizikách by sa mal eliminovať výpadok príjmu do obdobia jedného roka, kým sa dá požiadať o posúdenie invalidity.
 • tarifa PN kryje tak chorobu ako aj úraz a podotýkam, že slúži na dlhodobé výpadky príjmu.
 • pokiaľ je človek chorý s bežným nachladením napríklad 2 týždne, jeho príjem to významne neohrozuje.
 • ak však ochoriete na jednu z civilizačných chorôb ako sú nádorové ochorenia, srdcovo cievne zlyhania a pod., výpadok príjmu môže trvať celé mesiace, počas ktorých splátky bežia v tej istej výške ako keď ste boli plne finančne nezávislí.

Pre všetky tieto, a iné prípady je nutnosťou, aby sa riziko nezvládnutia finančných dopadov chorôb a úrazov redukovalo na minimum.

Poistenie schopnosti splácať úver v banke alebo prostredníctvom sprostredkovateľa?

Poistenie hypotéky sa stalo štandardnou požiadavkou bánk pri vybavovaní úveru. Možnosť poistenia ponúkajú banky prostredníctvom vlastných alebo partnerských poisťovní. 

Životné poistenie by sa však malo vytvoriť každému klientovi doslova na mieru. Dôležité je klientovi venovať dostatok času na to, aby vysvetlil svoju rodinnú a finančnú situáciu. Pri podpisovaní hypotéky v banke sa poisteniu venuje obvykle minimum času. Veľakrát sa nezisťuje ani klientov zdravotný stav. Banky niekedy podmieňujú získanie lepšej úrokovej sadzby aj prikúpením si poistenia. Ak však zdravotný stav osoby nebol zisťovaný a preukáže sa, že klient trpel ochorením už dávno predtým, poisťovňa mu plnenie môže zamietnuť čiastočne alebo až úplne. Pri vážnych stavoch sa tak niekoľko eur ušetrených na splátke oproti niekoľko tisícovému plneniu zo strany poisťovne stáva zanedbateľným.

Preto je dobré poradiť sa s finančným sprostredkovateľom, ktorý zastupuje širokú škálu poisťovní a má dostatok priestoru na to, aby ste mu vašu situáciu vysvetlili. Takisto dôkladne odkonzultujte váš zdravotný stav, aby sa nestalo, že z dôvodu už existujúcich ochorení poisťovňa vo vážnej situácii plniť nebude.

Zdroj: vlastné spracovanie

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články

Hypotéky

Pomoc so zvýšenou splátkou úveru – zmeny od 1.6.2024

24.06.2024

Poistenie

Oplatí sa mi havarijné poistenie?

20.06.2024

Investovanie

Ako investovať do ETF fondov, dá sa investovať do ETF fondov aj cez banku?

02.06.2024

Poistenie

Nezabúdajme na poistenie aj do našich hôr

18.01.2024

Hypotéky

Štátny príspevok pre mladých: Zmeny v roku 2024

09.01.2024

Hypotéky

Štátna pomoc pri splácaní úveru na bývanie

04.01.2024

Hypotéky

Konsolidácia úverov bez overovania výšky príjmu

08.12.2023

Hypotéky

Financovanie výstavby domu ŠFRB alebo Hypotékou? 

31.10.2023

Hypotéky

Financovanie bývania Stavebnou sporiteľňou

16.08.2023

Hypotéky

Dopady zmeny štátneho príspevku pre mladých

17.07.2023

Hypotéky

Zvýšenie životného minima zníži klientom limit úverov

02.06.2023

Dôchodok

Zmeny v 2. pilieri platné od 1. mája 2023

08.05.2023

Hypotéky

Blíži sa výročie fixácie, oplatí sa mi refinancovať úver?

16.12.2022

Hypotéky

Hypotéka na kúpu či výstavbu domu

01.07.2021

Poistenie

Potrebujem poistenie povodní, aj keď bývam ďaleko od vodného toku?

12.08.2020

Hypotéky

Odklad splátky úveru v dôsledku koronavírusu

16.07.2020