Hypotéky

Pomoc so zvýšenou splátkou úveru – zmeny od 1.6.2024

24.06.2024

Koncom roka 2023 bola oznámená a predstavená pomoc so zvýšenými splátkami úverov po skončení fixácie. Väčšinou bol na novo ponúknutej úrokovej sadzbe oproti pôvodnej úrokovej sadzbe rozdiel v priemere 3,5 %.  Predpokladaná pomoc ľudom mala štát stáť približne 64 miliónov €. Podľa aktuálnych štatistických údajov z ÚPSVaR za prvých 5 mesiacov roku 2024 boli vyplatené príspevky vo výške 2 253 556 € v počte poberateľov 9433 (mesiac máj), priemerná výška príspevku na poberateľa 82 €.

Pomoc nesplnila svoj účel nakoľko ju vedeli využiť len ľudia, ktorí nerefinancovali svoj úver v minulosti alebo mali kombinovaný účel refinancovanie + účelový úver.

Zmena od 1.6.2024

Od 1. júna sa rozširuje štátna pomoc aj pre ďalších ľudí s hypotekárnym úverom. Štát ju totiž ponúkne aj refinancovaným úverom, čo doteraz schéma pomoci nedovoľovala.

Novela zákona po novom umožní, aby si štátnu pomoc mohli nárokovať aj ľudia, ktorí nečakali iba na to, kým im banka pošle informáciu o novom úroku a zvýšenej splátke, ale v predstihu refinancovali úver na lepšie podmienky v čase zvyšovania úrokov.  

Na pomoc nemajú nárok: 

 • Refinancovane spotrebiteľské úvery
 • Americké hypotéky ( bezúčelové)
 • Ľudia s príjmom vyšším, ako je hranica 2086,40 € v hrubom (dvojica 4172,80 €) za rok 2022 ak priemerný mesačný príjem oprávnenej osoby a spoludlžníka za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza podaniu žiadosti prekročí vyššie ustanovenú hranicu príjmu, pre vznik nároku na príspevok bude zohľadňovaný priemerný mesačný príjem za 6 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť
 • V prípade predĺženia splatnosti úveru
 • Hypotéka s nehnuteľnosťou , ktorá je prenajímaná 
 • Hypotéka nesmie presiahnuť dobu 30 rokov
 • Príspevok nie je možné poskytnúť na druhú či ďalšiu hypotéku
 • Bez trvalého pobytu na danej nehnuteľnosti, alebo čestného vyhlásenia
 • Refinancované úvery po 1.6.2024 už nebudú spadať do pomoci
 • Pomoc sa nevyplatí v prípade zmeny splatnosti po zvýšení úroku.
 • Úvery s účelom kúpa pozemku

Úvery, ktoré spadajú do pomoci: 

 • zmluva s účelom úverunadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti, výstavba tuzemskej nehnuteľnosti alebo zmena dokončenej stavby“ uzatvorená pred 01.01.2024 a k zvýšeniu úrokovej sadzby úveru došlo po 31.12.2022
 • zmluva „refinancovaný úver s refixom“ – zmluva uzatvorená pred 01.06.2024, k zvýšeniu úrokovej sadzby úveru došlo po 31.12.2022, úver bol poskytnutý na splatenie jedného alebo viacerých úverov a aspoň jeden z týchto splatených (pôvodných) úverov bol poskytnutý na účel: „nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti, výstavba tuzemskej nehnuteľnosti, alebo zmena dokončenej stavby. Pôvodný (splatený) úver bol poskytnutý na základe zmluvy o úvere uzatvorenej pred 01.01.2024

Príklad: Žiadateľ má/mal uzatvorené nasledovné úverové zmluvy:

 • z roku 2010 s bankou A – úver na bývanie s účelom poskytnutého úveru: „nadobudnutie nehnuteľnosti“. Pričom touto nehnuteľnosťou bol byt, ktorý slúži k jeho vlastnému trvalému bývaniu (pôvodný úver s účelom.
 • z roku 2015 s bankou B – spotrebný úver
 • z roku 2019 s bankou C – úver na bývanie s účelom: „splatenie skôr poskytnutého úveru“ (v banke A a B)
 • z roku 2022 s bankou D – úver na bývanie s účelom: „splatenie skôr poskytnutého úveru“ (v banke C) – súčasná zmluva
 • v januári 2024 došlo k zvýšeniu úrokovej sadzby v banke D. Pričom prvá zvýšená splátka úveru bola splatná v mesiaci február 2024.

Ide o oprávnený úver na poskytnutie príspevku od mesiaca február 2024. Avšak ak by žiadateľ nemal úverovú zmluvu s bankou A, ktorej účelom bolo „nadobudnutie nehnuteľnosti“ nejednalo by sa o oprávnený úver na poskytnutie príspevku.

Žiadateľ k žiadosti predkladá: fotokópiu súčasnej úverovej zmluvy (s bankou D), fotokópie úverových zmlúv s bankou A a s bankou C, ktorými preukáže, že aspoň jeden zo splatených úverov má zákonom stanovený účel a oznámenie alebo dodatok k zmluve o zvýšení úrokovej sadzby.

 • zmluva „refinancovaný úver bez refixu“ – zmluva uzatvorená v období od 01.01.2023 do 31.05.2024, úver bol poskytnutý na splatenie jedného alebo viacerých úverov a aspoň jeden z týchto splatených (pôvodných) úverov bol poskytnutý na účel: „nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti, výstavba tuzemskej nehnuteľnosti, alebo zmena dokončenej stavby“. Pôvodný (splatený) úver bol poskytnutý na základe zmluvy o úvere uzatvorenej pred 01.01.2024. V prípade tohto typu úverovej zmluvy nedochádza k zvýšeniu splátky úveru v banke, ktorá v súčasnosti poskytuje úver, ale mesačná splátka úveru sa zvýšila v porovnaní  s priemernou mesačnou  splátkou posledného splateného pôvodného úveru na bývanie za šesť kalendárnych mesiacov, predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola zaplatená posledná splátka tohto úveru na bývanie (referenčná splátka)

Príklad: Žiadateľ má/mal uzatvorené nasledovné úverové zmluvy:

 • z roku 2010 s bankou A – úver na bývanie s účelom poskytnutého úveru: „nadobudnutie nehnuteľnosti“, pričom touto nehnuteľnosťou bol byt, ktorý slúži k jeho vlastnému trvalému bývaniu (pôvodný úver s účelom)
 • z roku 2015 s bankou B – spotrebný úver
 • z roku 2019 s bankou C – úver na bývanie s účelom: „splatenie skôr poskytnutého úveru“ (v banke A a B), výška mesačnej splátky bola 300 eur
 • z roku 2023 s bankou D – úver na bývanie s účelom: „splatenie skôr poskytnutého úveru“ (v banke C), výška mesačnej splátky je 400 eur (súčasná zmluva)
 • v banke D nedošlo k zvýšeniu úrokovej sadzby a splátky úveru

Ide o oprávnený úver na poskytnutie príspevku od mesiaca január 2024. Avšak ak by žiadateľ nemal úverovú zmluvu s bankou A, ktorej účelom bolo „nadobudnutie nehnuteľnosti“ nejednalo by sa o oprávnený úver na poskytnutie príspevku.  

Žiadateľ k žiadosti predkladá: fotokópiu súčasnej úverovej zmluvy (s bankou D), fotokópie úverových zmlúv s bankou A a s bankou C, ktorými preukáže, že aspoň jeden zo splatených úverov má zákonom stanovený účel a potvrdenie z banky C o výške zaplatených splátok za 6 kalendárnych mesiacov  predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola zaplatená posledná splátka tohto úveru na bývanie (za účelom výpočtu referenčnej splátky).

Nezodpovedané otázky zo strany ministerstva:

 • Ostáva nárok na príspevok úpravou úroku do budúcna na existujúcom úvere pri zachovaní banky? Pretože pri poklese úrokov znížením úroku dôjde k zníženiu splátky.
 • V dôsledku plánovanému zníženiu úrokov môžu nastať nasledujúce modelové situácie
 • Výška príspevku sa bude každoročne prehodnocovať podľa využitia pomoci a pridelených financií v štátnom rozpočte.

Čas ukáže, ako sa bude využívať pomoc a všetko záleží od vývoja úrokových sadzieb. Postupné znižovanie úrokov môže spôsobiť refinancovanie úverov do iných bánk s cieľom zlepšenia splátky na úvere. V prípade, že nespadáte do spomínanej pomoci, zvážte refinancovanie úveru do inej banky. Takej ktorá vie poskytnúť lepšie a výhodnejšie podmienky.

Dôležité upozornenie

Nárok na spätné preplatenie pomoci pred 1.6.2024 musíte stihnúť požiadať do 31.07.2024. Po tomto dátume nebude nárok na preplatenie pomoci. Termín  na spracovanie žiadosti zo strany UPSVAR je do konca augusta.

ZDROJ: UPSVAR 

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články

Hypotéky

Pomoc so zvýšenou splátkou úveru – zmeny od 1.6.2024

24.06.2024

Poistenie

Oplatí sa mi havarijné poistenie?

20.06.2024

Investovanie

Ako investovať do ETF fondov, dá sa investovať do ETF fondov aj cez banku?

02.06.2024

Poistenie

Nezabúdajme na poistenie aj do našich hôr

18.01.2024

Hypotéky

Štátny príspevok pre mladých: Zmeny v roku 2024

09.01.2024

Hypotéky

Štátna pomoc pri splácaní úveru na bývanie

04.01.2024

Hypotéky

Konsolidácia úverov bez overovania výšky príjmu

08.12.2023

Hypotéky

Financovanie výstavby domu ŠFRB alebo Hypotékou? 

31.10.2023

Hypotéky

Financovanie bývania Stavebnou sporiteľňou

16.08.2023

Hypotéky

Dopady zmeny štátneho príspevku pre mladých

17.07.2023

Hypotéky

Zvýšenie životného minima zníži klientom limit úverov

02.06.2023

Dôchodok

Zmeny v 2. pilieri platné od 1. mája 2023

08.05.2023

Hypotéky

Blíži sa výročie fixácie, oplatí sa mi refinancovať úver?

16.12.2022

Nezaradené

Ahoj svet!

05.06.2024